EN
ZİNCİRLİ - BECEN MAHALLESİ 18.MADDE UYGULAMASI ASKI İLAMI
Başlangıç Tarihi :  24 Mayıs 2022
Bitiş Tarihi :  22 Haziran 2022
Belediyemiz Encümeni'nin 20.04.2022 tarih 855 sayılı kararıyla kabul edilen İlçemiz Zincirli Mahallesinde uygulamaya tam olarak giren 561 ada 22, 24 ve 25 numaralı parseller, Danişmentgazi Mahallesinde uygulamaya tam olarak giren 561 ada 23 numaralı parsel, Becen Mahallesinde uygulamaya tam olarak giren 6042 ada 1, 2 numaralı parsel, 7790 ada 1 numaralı parsel, 7791 ada 4 numaralı parsel, 10406 ada 2, 3, 4, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 24 ve 26 numaralı parseller, 10411 ada 22 numaralı parsel, 10434 ada 1 numaralı parsel, 13206 ada 2 numaralı parsel uygulamaya kısmen giren Becen Mahallesi 10406 ada 7 ve 8 numaralı parseller, 10411 ada 23 numaralı parsel 3194 Sayılı İmar Kanunu'nun 18'inci maddesi uyarınca yapılacak arazi ve arsa düzenlemeleri uygulamalarında, 02.12.2019 tarih ve 321 sayılı Melikgazi Belediyesi Meclis Kararı gereğince Düzenleme Ortaklık Payının (DOP) % 45'den fazla çıkması durumunda düzenleme sınırı içerisinde kalan mülkiyeti Belediyemize ait taşınmazların uygulama esnasında tamamının veya bir miktarının Düzenleme Ortaklık Payını (DOP) tahsis edilerek hazırlanan parselasyon planlarının 5216 Sayılı Yasanın 7/b bendinde, 3194 sayılı İmar Kanununun 19. maddesine, Planı Alanlar İmar Yönetmeliği'nin uygulamaya yönelik maddelerine ve Büyükşehir Belediyesi Uygulama İmar Plan Notlarına Uygun olarak onaylanan planların, 1 ay müddetle Belediyemiz ilan panosunda ve internet sitesinde askıya çıkarılarak, ilanından sonra düzenlenecek ilan başlangıç ve bitiş tarihlerini belirleyen bir tutanakla birlikte servisimize iade edilmesi hususunu bilgilerinize rica ederim.
2021 Kayseri MELİKGAZİ Belediyesi Tüm Hakları Saklıdır.