EN
Etik Davranış İlkeleri
FAALİYET RAPORU

A- GENEL BİLGİLER

1- Mevzuat:

Konuyla ilgili olarak 5176 sayılı Kamu Görevlileri Etik Kurulu Kurulması Kanunu ile Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri ve Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik bulunmakta ve işlemler bu çerçevede sürdürülmektedir.

2- Komisyon kurulması:

Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri ile Başvuru Usul ve Esasları Hakkındaki Yönetmeliğin 29 uncu maddesi gereğince 04/05/2009 tarih ve 334 sayılı Melikgazi Belediye Başkanının Oluru ile etik komisyonu kurulmuş olup, komisyona;

Mehmet KARAKÖSE- Başkan Yardımcısı, Yazı İşleri Müdürü Arif BAKIRTAŞ ve Olcay GÜNDÜZ İnsan Kaynakları Müdürü beş yıl süre ile seçilmiştir.


3- Sekreterya Hizmeti:

Melikgazi Belediye Başkanlığının Etik Komisyonunun iş ve işlemleri İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılmaktadır.


B- GÖREV VE YETKİ

Melikgazi Belediye Başkanlığı Etik Komisyonunun görev ve yetkeleriyle ilgili olarak nitelikli bir düzenlemenin olmaması sebebiyle 5176 sayılı Kamu Görevlileri Etik Kurulu Kurulması Kanunu ile Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri ve Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin ilgili hükümleri ve Başbakanlık Etik Kurulu Başkanlığınca gönderilen talimat yazıları doğrultusunda iş ve işlemler tesis edilmektedir.


C- FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİLER

Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri ile Başvuru Usul ve Esasları Hakkındaki Yönetmeliğin 23 üncü maddesinin ikinci fıkrası gereğince 10/05/2005 tarih ve 265 sayılı iç genelge ile tüm çalışanlara Etik Sözleşme okutturulup imzalattırılıp şahsi dosyalarına konmuştur. Yeni göreve başlayanlara da etik sözleşme imzalattırılıp şahsi dosyalarında saklanmaktadır.

Melikgazi Belediyesinin 2012-2016 yılı Stratejik Plan hazırlanmasında, İçkontrol Standardlarında da bu konuda çalışmalar yapılmıştır.

Kurum, kuruluş ve sivil toplum örgütleri tarafından Etik İlkelere İlişkin eğitici toplantı ve seminerlere personelin katılımı sağlanmıştır.

25 Mayıs 01 Haziran arası Etik günü kutlaması yapılmıştır.

Başbakanlık Etik Kurulu Başkanlığınca gönderilen tüm talimatlar tüm çalışanlara zamanında iletilip bilgilendirilmiştir.

SONUÇ:Bu güne kadar etik davranış ilkelerine aykırılık konusunda Belediyemize herhangi bir başvuru olmamıştır.

Etik davranışın önemine inanan Belediyemiz, etik mevzuatı ile kendisine verilen görevleri yerine getirmekte gösterdiği duyarlılığı bundan böyle de aynı şekilde sürdürmeye devam edecektir. 

   Mehmet KARAKÖSE                          Arif BAKIRTAŞ                                       Olcay GÜNDÜZ

      Başkan Yardımcısı                               Yazı İşleri Müdürü                                 İnsan Kaynakları Müdürü

  Etik Komisyonu Başkanı                        Etik Komisyonu Üyesi                            Etik Komisyonu Üyesi
2021 Kayseri MELİKGAZİ Belediyesi Tüm Hakları Saklıdır.