EN
YILDIRIM BEYAZIT(ESKI YENI MAHALLE) GERI DONUSUM VE YENI 18 UYGULAMASI ASKI ILAMI
Başlangıç Tarihi :  11 Şubat 2021
Bitiş Tarihi :  11 Mart 2021
Belediyemiz Encümeni'nin 20.01.2021 tarih 163 sayılı kararıyla kabul edilen İlçemiz Yeni Mahallesinde uygulamaya tam olarak giren 2852 ada 56, 65, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110 ve 111 nolu parseller, 2855 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8 nolu parseller, 2856 ada  2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10 nolu parseller, 2857 ada 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 nolu parseller, 2858 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ve 13 nolu parseller, 2859 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 ve 19 nolu parseller, 2860 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ve 17 nolu parseller, 2861 ada  8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 28 ve 29 nolu parseller, 2863 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49 ve 50 nolu parseller, 2864 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49,  51, 52, 53, 54, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 93, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135 ve 136 nolu parseller, 2865 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9 nolu parseller, 2866 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14,  2867 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10 nolu parseller, 2868 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 43,  45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54 ve 57 nolu parseller, 2869 ada 55, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 70, 71, 72, 73, 88, 89, 90, 91, 92, 93,  95 ve 96 nolu parseller, 2870 ada 8, 9, 10,  12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 ve 32 nolu parseller, 2875 ada 29 nolu parsel, 2876 ada 38 nolu parsel, 2887 ada 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 ve 21 nolu parseller, 2888 ada 1 ve 2 nolu parseller, 2889 ada 1, 2, 3, 4 ve 5 nolu parseller, 6942 ada 1 nolu parsel, 7523 ada 2 ve 3 nolu parseller, 7526 ada 1 numaralı parseller ve uygulamaya kısmen giren 2852 ada 93 nolu parsel, 2856 ada 1 nolu parsel, 2861 ada 7 nolu parsel, 2862 ada 34, 35 nolu parseller, 2864 ada 50 nolu parsel, 2868 ada 44 nolu parsel, 2869 ada 66, 68, 69 ve 94 nolu parseller, 2870 ada 11 nolu parsel üzerinde 3194 sayılı İmar Kanun 18.madde uygulaması ile birlikte oluşturulan dağıtım cetvellerine göre Belediyemiz Encümenin 19.07.2016  tarih ve 1683  sayılı kararı ile yapılan 3194 sayılı İmar Kanun 18. Madde uygulaması sonucu oluşan Yeni Mahallesi 6946 ada 2 nolu parsel, 7523 ada 4 ve 5 nolu parseller,  7524 ada 2 nolu parsel, 7525 ada 2 ve 3 nolu parseller, 7526 ada 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9 nolu parseller, 12471 ada 1 nolu parsel, 12472 ada 1, 2, 3 ve 4 nolu parsel, 12473 ada 1, 2, 3, 4 ve 5 nolu parseller, 12474 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8 nolu parseller, 12475 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10  nolu parseller, 12476 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7 nolu parseller, 12477 ada 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 nolu parseller, 12478 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10 nolu parseller, 12479 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7 nolu parseller, 12480 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10 nolu parseller, 12481 ada 1, 2, 3, 4, 5 ve 6  nolu parseller, 12482 ada 1 nolu parsel, 12483 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9 nolu parseller, 12484 ada 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 nolu parseller, 12485 ada 1 nolu parsel, 12546 ada 1 nolu parsel, 12547 ada 1 nolu parsel, 12548 ada 1 nolu parseller üzerinde Kayseri 1. İdare Mahkemesi'nin 2017/857 Esas ve 2018/46 Karar sayılı ilamı ile uygulama iptal edildiğinden, Yeni Mahallesi 6946 ada 2 nolu parsel, 7523 ada 4 ve 5 nolu parseller, 7524 ada 2 nolu parsel, 7525 ada 2 ve 3 nolu parseller, 7526 ada 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9 nolu parseller, 12471 ada 1 nolu parsel, 12472 ada 1, 2, 3 ve 4 nolu parsel, 12473 ada 1, 2, 3, 4 ve 5 nolu parseller, 12474 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8 nolu parseller, 12475 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10 nolu parseller, 12476 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7 nolu parseller, 12477 ada 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 noluparseller, 12478 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10 nolu parseller, 12479 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7 nolu parseller, 12480 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10 nolu parseller, 12481 ada 1, 2, 3, 4, 5 ve 6  nolu parseller, 12482 ada 1 nolu parsel, 12483 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9 nolu parseller, 12484 ada 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 nolu parseller, 12485 ada 1 nolu parsel, 12546 ada 1 nolu parsel, 12547 ada 1 nolu parsel, 12548 ada 1 nolu parsellerin geri dönüşüm işlemlerinin yapılması  Düzenleme Ortaklık Payı sonucu oluşan 12485 ada 1 parsel  , 12546 ada 1 parsel , 12547 ada 1 parsel , 12548 ada 1 parsel , 12482 ada 1 parsel , 6946 ada 2 parsel , 7524 ada 2 parsel  , 7525 ada 2 ve  3 parsellerin sicilinden terkin ederek ve geri dönüşüm sonucu oluşan; Yeni Mahallesi 2852 ada 56, 65, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110 ve 111 nolu parseller, 2855 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8 nolu parseller, 2856 ada  2 , 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10 nolu parseller, 2857 ada 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 nolu parseller, 2858 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ve 13 nolu parseller, 2859 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 ve 19 nolu parseller, 2860 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ve 17 nolu parseller, 2861 ada  8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 28 ve 29 nolu parseller, 2863 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49 ve 50 nolu parseller, 2864 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49,  51, 52, 53, 54, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 93, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135 ve 136 nolu parseller, 2865 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9 nolu parseller, 2866 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14,  2867 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10 nolu parseller, 2868 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 43,  45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54 ve 57 nolu parseller, 2869 ada 55, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 70, 71, 72, 73, 88, 89, 90, 91, 92, 93,  95 ve 96 nolu parseller, 2870 ada 8, 9, 10,  12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 ve 32 nolu parseller, 2875 ada 29 nolu parsel, 2876 ada 38 nolu parsel, 2887 ada 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 ve 21 nolu parseller, 2888 ada 1 ve 2 nolu parseller, 2889 ada 1, 2, 3, 4 ve 5 nolu parseller, 6942 ada 1 nolu parsel, 7523 ada 2 ve 3 nolu parseller, 7526 ada 1 parsellerin oluşması ile geri dönüşüm sonrası yapılan yeni  uygulamada; 2852 ada 56, 65,83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111 ve 118 nolu parseller, 2855 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  ve 8 nolu parseller,  2856 ada  2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10 nolu parseller,  2857 ada 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 nolu parseller, 2858 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ve 15 nolu parseller, 2859 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 ve 21 nolu parseller,  2860 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ve 17 nolu parseller, 2861 ada  8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 28 ve 29 nolu parseller, 2863 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54 ve 55 nolu parseller, 2864 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 93, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136,142 ve 143 nolu parseller, 2865 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10 nolu parseller, 2866 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ve 18 nolu parseller, 2867 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10 nolu parseller, 2868 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 43,  46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53,  57, 58  2869 ada 55, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100 ve 101 nolu parseller,  2870 ada 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 ve 34 nolu parseller, 2875 ada 29 ve 36 nolu parseller, 2876 ada 38 nolu parsel, 2887 ada 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 27, 28, 29 ve 30 nolu parseller, 2888 ada 1 ve 2 nolu parseller, 2889 ada 1, 2, 3, 4 ve 5 nolu parseller, 6942 ada 1 nolu parsel, 7523 ada 2 ve 3 nolu parseller, 7526 ada 1  numaralı parseller ile  uygulamaya kısmen giren 2852 ada 93 parsel , 2856 ada 1 parsel , 2861 ada 7 parsel , 2862 ada 34 ve 35 parseller  2868 ada 44, 45 ve 54 nolu parseller ile 2870 ada 11 nolu parsellerin bulunduğu alan üzerinde 3194 Sayılı İmar Kanunu'nun 18. maddesine göre hazırlanan parselasyon planlarının 5216 Sayılı Yasanın 7/b bendinde, 3194 sayılı İmar Kanununun 19. maddesine, Planı Alanlar İmar Yönetmeliği'nin uygulamaya yönelik maddelerine ve Büyükşehir Belediyesi Uygulama İmar Plan Notlarına Uygun olarak onaylanan planların, 1 ay müddetle Belediyemiz ilan panosunda ve internet sitesinde askıya çıkarılarak, ilanından sonra düzenlenecek ilan başlangıç ve bitiş tarihlerini belirleyen bir tutanakla birlikte servisimize iade edilmesi hususunu bilgilerinize rica ederim.
2021 Kayseri MELİKGAZİ Belediyesi Tüm Hakları Saklıdır.