EN
YILDIRIM BEYAZIT (YENİ MAH) 18.MADDE UYGULAMASI İKİNCİ ASKI İLAMI
Başlangıç Tarihi :  28 Nisan 2021
Bitiş Tarihi :  28 Mayıs 2021

        Belediyemiz Encümeni'nin 31.03.2021 tarih 755 sayılı kararıyla kabul edilen İlçemiz Talas Mahallesinde uygulamaya tam olarak giren 3, 19, 20, 21, 22  ve 3272 nolu parseller, Yeni Mahallesinde uygulamaya tam olarak giren 2862 ada 38, 43, 44, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 69, 70, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 81, 82, 83, 84, 85, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 101, 102 ve 134 numaralı parseller, 2869 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 74, 75, 76, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85 ve 87 numaralı parseller, 2870 ada 2, 3, 5 ve 6 numaralı parseller, 2871 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 ve 24 numaralı parseller, 2872 ada 1, 2 ve 3 numaralı parseller, 2873 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8 numaralı parseller, 2874 ada 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 51, 52, 54, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 70, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80 ve 81 numaralı parseller, 2875 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 33 ve 34 numaralı parseller, 2876 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46 ve 47 numaralı parseller, 2877 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 ve 20 numaralı parseller, 2878 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10 numaralı parseller, 2879 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 29, 30, 31, 37, 38, 42, 45 ve 46 numaralı parseller, 2880 ada 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 ve 30 numaralı parseller, 2881 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13 ve 14 numaralı parseller, 2882 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10 numaralı parseller, 2883 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 ve 27 numaralı parseller, 2886 ada 1, 2, 3, 4 ve 5 numaralı parseller, 6760 ada 1 nolu parsel, 6761 ada 3 nolu parsel, 6762 ada 3 nolu parsel, 6763 ada 1 ve 2 nolu parseller, 6766 ada 2, 5 ve 6 numaralı parseller, 7095 ada 1 nolu parsel, 7101 ada 1 ve 7 nolu parseller, 7140 ada 3 nolu parsel, 7162 ada 1 ve 2 nolu parseller, 7278 ada 3 nolu parsel, 7279 ada 1 ve 2 nolu parseller ile uygulamaya kısmen giren 2869 ada 38, 39, 40, 56 ve 86 nolu parseller, 2870 ada 1, 4 ve 7 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda 3194 Sayılı İmar Kanunu'nun 18. maddesine göre hazırlanan parselasyon planlarının 5216 Sayılı Yasanın 7/b bendinde, 3194 sayılı İmar Kanununun 19. maddesine, Planı Alanlar İmar Yönetmeliği'nin uygulamaya yönelik maddelerine ve Büyükşehir Belediyesi Uygulama İmar Plan Notlarına Uygun olarak onaylanan planların, 1 ay müddetle Belediyemiz ilan panosunda ve internet sitesinde askıya çıkarılarak, ilanından sonra düzenlenecek ilan başlangıç ve bitiş tarihlerini belirleyen bir tutanakla birlikte servisimize iade edilmesi hususunu bilgilerinize rica ederim.


2021 Kayseri MELİKGAZİ Belediyesi Tüm Hakları Saklıdır.