EN
YILDIRIM BEYAZIT MAHALLESİ18.MADDE UYGULAMASI ASKI İLAMI
Başlangıç Tarihi :  8 Ekim 2021
Bitiş Tarihi :  8 Kasım 2021
Belediyemiz Encümeni'nin 14.09.2021 tarih 2056 sayılı kararıyla kabul edilen İlçemiz Yıldırım Beyazıt
Mahallesinde uygulamaya tam olarak giren 3256 ada 33, 80 ve 183 numaralı parsellerin bulunduğu
alanda 3194 Sayılı İmar Kanunu'nun 18. maddesine göre hazırlanan parselasyon planlarının 5216 Sayılı
Yasanın 7/b bendinde, 3194 sayılı İmar Kanununun 19. maddesine, Planı Alanlar İmar Yönetmeliği'nin
uygulamaya yönelik maddelerine ve Büyükşehir Belediyesi Uygulama İmar Plan Notlarına Uygun olarak
onaylanan planların, 1 ay müddetle Belediyemiz ilan panosunda ve internet sitesinde askıya çıkarılarak,
ilanından sonra düzenlenecek ilan başlangıç ve bitiş tarihlerini belirleyen bir tutanakla birlikte servisimize
iade edilmesi hususunu bilgilerinize rica ederim.
2021 Kayseri MELİKGAZİ Belediyesi Tüm Hakları Saklıdır.