EN
YILDIRIM BEYAZIT MAHALLESI MUHTELIF PARSELLER UZERINDE GERI DONUSUM VE YENI 18 UYGULAMASI ASKI ILAMI
Başlangıç Tarihi :  11 Şubat 2021
Bitiş Tarihi :  11 Mart 2021
Belediyemiz Encümeni'nin 20.01.2021 tarih 168 sayılı kararıyla kabul edilen İlçemiz  Yıldırım Beyazıt Mahallesinde 3224 ada 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12 numaralı parseller, 3226 ada, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 ve 37 numaralı parseller, 3228 ada, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 43 numaralı parseller, 3288 ada,  68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90 numaralı parseller, 3289 ada, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37 ve 38 numaralı parseller, 3290 ada, 1, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12 numaralı parseller, 6926 ada, 3 numaralı parsel, 6927 ada, 3 ve 4 numaralı parseller, 7620 ada  3, 6, 9 ve 10 numaralı parseller ve uygulamaya kısmen giren 3288 ada, 64, 66, 67 ve 91 numaralı parseller üzerinde Belediyemiz Encümeninin 06.10.2015 tarih ve 1274 sayılı kararı ile 3194 sayılı İmar Kanununun 18. madde uygulaması sonucu oluşan İlçemiz Yıldırım Beyazıt Mahallesi 6926 ada 4 ve 5 nolu parseller, 6927 ada 5, 6, 7, 8, 9 ve 10 nolu parseller, 7620 ada 12, 13 ve 14 nolu parseller, 12245 ada 1, 2, 3 ve 4 nolu parseller, 12246 ada 1, 2 ve 3 nolu parseller, 12247 ada 1 ve 2 nolu parseller, 12248 ada 1 nolu parsel, 12249 ada 1 nolu parsel Kayseri 2. İdare Mahkemesi'nin 2015/1142 Esas, 2017/152 Karar ve 2015/1143 Esas, 2016/1694 Karar sayılı kararları ile iptal edildiğinden; İlçemiz Yıldırım Beyazıt Mahallesi 6926 ada 4 ve 5 nolu parseller, 6927 ada 5, 6, 7, 8, 9 ve 10 nolu parseller, 7620 ada 12, 13 ve 14 nolu parseller, 12245 ada 1, 2, 3 ve 4 nolu parseller, 12246 ada 1, 2 ve 3 nolu parseller, 12247 ada 1 ve 2 nolu parseller, 12248 ada 1 nolu parsel, 12249 ada 1 nolu parsellerin geri dönüşüm işleminin yapılması ve geri dönüşüm sonucu oluşan Yıldırım Beyazıt Mahallesinde 3224 ada 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12 numaralı parseller, 3226 ada, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 ve 37 numaralı parseller, 3228 ada, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 43 numaralı parseller, 3288 ada,  68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90 numaralı parseller, 3289 ada, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37 ve 38 numaralı parseller, 3290 ada, 1, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12 numaralı parseller, 6926 ada, 3 numaralı parsel, 6927 ada, 3 ve 4 numaralı parseller, 7620 ada  3, 6, 9 ve 10 numaralı parseller ve uygulamaya kısmen giren 3288 ada, 64, 66, 67 ve 91 numaralı parsellerin yeniden oluşması ile Yıldırım Beyazıt Mahallesinde 3224 ada 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12 numaralı parseller, 3226 ada 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 ve 37 numaralı parseller, 3228 ada, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 36, 38, 39, 40, 41, 42 ve 43 numaralı parseller, 3288 ada, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90,  numaralı parseller, 3289 ada, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37 ve 38 numaralı parseller, 3290 ada, 1, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12 numaralı parseller, 6926 ada 3 numaralı parsel, 6927 ada 3 ve 4 numaralı parseller, 7620 ada  3, 6, 9 ve 10 numaralı ve uygulamaya kısmen giren 3288 ada, 64, 66 ve 91 numaralı parseller üzerinde 3194 Sayılı İmar Kanunu'nun 18. maddesine göre hazırlanan parselasyon planlarının 5216 Sayılı Yasanın 7/b bendinde, 3194 sayılı İmar Kanununun 19. maddesine, Planı Alanlar İmar Yönetmeliği'nin uygulamaya yönelik maddelerine ve Büyükşehir Belediyesi Uygulama İmar Plan Notlarına Uygun olarak onaylanan planların, 1 ay müddetle Belediyemiz ilan panosunda ve internet sitesinde askıya çıkarılarak, ilanından sonra düzenlenecek ilan başlangıç ve bitiş tarihlerini belirleyen bir tutanakla birlikte servisimize iade edilmesi hususunu bilgilerinize rica ederim.
2021 Kayseri MELİKGAZİ Belediyesi Tüm Hakları Saklıdır.