EN
YILDIRIM BEYAZIT MAHALLESİ (FATİH İLKOKUL) 18.MADDE UYGULAMASI ASKI İLAMI
Başlangıç Tarihi :  27 Eylül 2021
Bitiş Tarihi :  27 Ekim 2021
Belediyemiz Encümeni'nin 07.09.2021 tarih 1953 sayılı kararıyla kabul edilen İlçemiz Yıldırım Beyazıt Mahallesinde uygulamaya tam olarak giren 3252 ada 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9 numaralı parseller, 3253 ada 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 29, 37, 38, 39, 40, 41, 50, 51, 52, 53 ve 54 numaralı parseller, 3254 ada 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 ve 30 numaralı parseller, 3255 ada 62, 71, 77, 81, 82, 83, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 97, 98, 99, 100, 101, 106, 107, 118, 119, 121, 122, 123, 124, 125, 128, 129, 130, 132, 133, 134, 158, 159, 163, 184, 189, 195, 196, 197, 198, 199 ve 200 numaralı parseller, 5983 ada 3, 5, 6, 7 ve 8 numaralı parseller, 6025 ada 3 ve 4 numaralı parseller, 6074 ada 4 numaralı parsel, 6075 ada 2 ve 3 numaralı parseller, 7685 ada 2, 5 ve 7 numaralı parseller, 8178 ada 1 numaralı parsel, 12744 ada 1 numaralı parselin bulunduğu alanda 3194 Sayılı İmar Kanunu'nun 18. maddesine göre hazırlanan parselasyon planlarının 5216 Sayılı Yasanın 7/b bendinde, 3194 sayılı İmar Kanununun 19. maddesine, Planı Alanlar İmar Yönetmeliği'nin uygulamaya yönelik maddelerine ve Büyükşehir Belediyesi Uygulama İmar Plan Notlarına Uygun olarak onaylanan planların, 1 ay müddetle Belediyemiz ilan panosunda ve internet sitesinde askıya çıkarılarak, ilanından sonra düzenlenecek ilan başlangıç ve bitiş tarihlerini belirleyen bir tutanakla birlikte servisimize iade edilmesi hususunu bilgilerinize rica ederim.
2021 Kayseri MELİKGAZİ Belediyesi Tüm Hakları Saklıdır.