EN
YILDIRIM BEYAZIT MAHALLESİ 5390 ADA 18. MADDE UYGULAMASI ASKI İLAMI
Başlangıç Tarihi :  22 Şubat 2023
Bitiş Tarihi :  23 Mart 2023
  Belediyemiz Encümeni'nin 28.09.2022 tarih 2350 sayılı kararıyla kabul edilen İlçemiz Yıldırım Beyazıt Mahallesinde 5390 ada 1 ve 3 numaralı parseller ile Melikgazi Mahallesinde kain  5390 ada 4 numaralı parselin bulunduğu alan üzerinde hazırlanan parselasyon planlarının 5216 Sayılı Yasanın 7/b bendinde, 3194 sayılı İmar Kanununun 19. maddesine, Planı Alanlar İmar Yönetmeliği'nin uygulamaya yönelik maddelerine ve Büyükşehir Belediyesi Uygulama İmar Plan Notlarına Uygun olarak onaylanan planların, 1 ay müddetle Belediyemiz ilan panosunda ve internet sitesinde askıya çıkarılarak, ilanından sonra düzenlenecek ilan başlangıç ve bitiş tarihlerini belirleyen bir tutanakla birlikte servisimize iade edilmesi hususunu bilgilerinize rica ederim.


Askıya Çıkış : 22.02.2023
Askıya Çıkış : 23.03.2023


2021 Kayseri MELİKGAZİ Belediyesi Tüm Hakları Saklıdır.