EN
YILDIRIM BEYAZIT MAHALLESİ 2. ASKI 18.MADDE UYGULAMASI 2 ASKI ILAMI
Başlangıç Tarihi :  12 Ocak 2021
Bitiş Tarihi :  11 Şubat 2021
Belediyemiz Encümeni'nin 16.09.2020 tarih 1527 sayılı kararıyla kabul edilen İlçemiz Yıldırım Beyazıt
Mahallesinde uygulamaya tam olarak giren 3256 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19,
20, 21, 22, 32, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68,
69, 70, 74, 75, 77, 78, 79, 116, 117, 118, 124, 125, 135, 136, 137, 139, 187, 188 numaralı parseller, 3257 ada
6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 numaralı parseller, 6284 ada 3 ve 4 numaralı parseller, 6684 ada 1 numaralı parsel,
6685 ada 3 numaralı parsel, 6829 ada 1 numaralı parsel, 7019 ada 3 numaralı parsel, 7733 ada 2 numaralı
parsel ile uygulamaya kısmen giren 3256 ada 189 numaralı parselin bulunduğu alan üzerinde 3194 Sayılı
İmar Kanunu'nun 18. maddesine göre hazırlanan parselasyon planlarının 5216 Sayılı Yasanın 7/b bendinde,
3194 sayılı İmar Kanununun 19. maddesine, Planı Alanlar İmar Yönetmeliği'nin uygulamaya yönelik
maddelerine ve Büyükşehir Belediyesi Uygulama İmar Plan Notlarına Uygun olarak onaylanan planların, 1
ay müddetle Belediyemiz ilan panosunda ve internet sitesinde askıya çıkarılarak, ilanından sonra
düzenlenecek ilan başlangıç ve bitiş tarihlerini belirleyen bir tutanakla birlikte servisimize iade edilmesi
hususunu bilgilerinize rica ederim.
2021 Kayseri MELİKGAZİ Belediyesi Tüm Hakları Saklıdır.