EN
YILDIRIM BEYAZIT MAH. 18. MADDE UYGULAMASI ASKI İLAMI
Başlangıç Tarihi :  2 Ağustos 2023
Bitiş Tarihi :  31 Ağustos 2023
   Belediyemiz Encümeni'nin 21.06.2023 tarih 1359 sayılı kararına istinaden İlçemizYıldırım Beyazıt Mahallesinde uygulamaya tam olarak giren 3225 ada 1, 2 ,3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 ve 27 numaralı parseller, 3226 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10 numaralı parseller, 3251 ada 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 ve 19 numaralı parseller, 3288 ada 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 57, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 130, 131, 132, 133, 136, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146 ve 147 numaralı parseller, 3289 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 22 ve 23 numaralı parseller, 7207 ada 8 numaralı parsel, 8427 ada 3 numaralı parselin bulunduğu alanlarda 3194 Sayılı İmar Kanunu'nun 18.maddesine göre hazırlanan parselasyon planlarının 5216 Sayılı Yasanın 7/b bendinde, 3194 sayılı İmar Kanununun 19. maddesine, Planı Alanlar İmar Yönetmeliği'nin uygulamaya yönelik maddelerine ve Büyükşehir Belediyesi Uygulama İmar Plan Notlarına Uygun olarak onaylanan planların, 1 ay müddetle Belediyemiz ilan panosunda ve internet sitesinde askıya çıkarılarak, ilanından sonra düzenlenecek ilan başlangıç ve bitiş tarihlerini belirleyen bir tutanakla birlikte servisimize iade edilmesi hususunu bilgilerinize rica ederim.


Askıya Çıkış : 02.08.2023
Askıya Çıkış : 31.08.2023
2021 Kayseri MELİKGAZİ Belediyesi Tüm Hakları Saklıdır.