EN
YILDIRIM BEYAZIT (BÜYÜK)18.MADDE UYGULAMASI 3.ASKI İLAMI
Başlangıç Tarihi :  5 Kasım 2021
Bitiş Tarihi :  5 Aralık 2021
        Belediyemiz Encümeni'nin 05.10.2021 tarih 2308 sayılı kararıyla kabul edilen İlçemiz Konaklar Mahallesinde uygulamaya tam olarak giren 31, 769, 774, 779, 784, 1188, 2783, 2784, 2785, 2868, 2869, 2870, 2871, 2872, 2873, 2874, 2875, 2876, 2877, 2878, 2879, 2881, 2892, 2893, 2894, 2895, 2897,2899, 2900, 2901, 2902, 2903, 2985, 2986, 2987, 2988, 2989, 2990, 2994, 2995, 2996, 2997, 3000, 3001, 3003, 3005, 3006 ve 3007nolu parseller ve 3089 ada 1, 5, 9, 10, 11 ve 13 nolu parseler, Yıldırım Beyazıt Mahallesinde uygulamaya tam olarak giren 3227 ada 13 nolu parsel, 3228 ada 18, 19, 20, 21 ve 22 nolu parseller, 3229 ada 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60 ve 61 nolu parseller, 3242 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 91, 92, 93, 94 ve 100 nolu parseller, 3243 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10 nolu parseller, 3246 ada 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43 ve 44 nolu parseller, 3247 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ve 16 nolu parseller, 3248 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8 nolu parseller, 3249 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7 nolu parseller, 3250 ada 4, 5, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 41, 42, 43, 46, 47, 48, 49, 50, 51 ve 52 nolu parseller, 3270 ada 9, 11, 12 ve 13 nolu parseller, 3273 ada 4, 5, 6, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 43, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54 ve 55 nolu parseller, 3274 ada 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 ve 29 nolu parseller, 3275 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ve 14 nolu parseller, 3276 ada 10, 11, 12, 13, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 99, 100, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129 ve 130 nolu parseller,  6026 ada 4 ve 6 nolu parseller, 6027 ada 3, 4 ve 5 nolu parseller,  6626 ada 1, 4, 5 ve 6 nolu parseller, 6668 ada 3 nolu parsel, 6728 ada 1 nolu parsel, 6729 ada 1 nolu parsel, 7210 ada 1 nolu parsel, 7728 ada 3 ve 7 nolu parseller, 8120 ada 4 ve 5 nolu parseller, 8399 ada 2 nolu parsel, 13351 ada 1 ve 2 nolu parseller ile uygulamaya kısmen giren Konaklar Mahallesinde 781 ve 2999 nolu parseller ve Yıldırım Beyazıt Mahallesinde 3274 ada 30 nolu parselin bulunduğu alan üzerinde 2981/3290 Sayılı İmar Affı Kanunu'nun EK-1 maddesi uygulamaları ile birlikte ve 3194 Sayılı İmar Kanunu'nun 18.maddesine göre hazırlanan parselasyon planlarının 5216 Sayılı Yasanın 7/b bendinde, 3194 sayılı İmar Kanununun 19. maddesine, Planı Alanlar İmar Yönetmeliği'nin uygulamaya yönelik maddelerine ve Büyükşehir Belediyesi Uygulama İmar Plan Notlarına Uygun olarak onaylanan planların, 1 ay müddetle Belediyemiz ilan panosunda ve internet sitesinde askıya çıkarılarak, ilanından sonra düzenlenecek ilan başlangıç ve bitiş tarihlerini belirleyen bir tutanakla birlikte servisimize iade edilmesi hususunu bilgilerinize rica ederim
2021 Kayseri MELİKGAZİ Belediyesi Tüm Hakları Saklıdır.