EN
YILDIRIM BEYAZIT ARA 18.MADDE UYGULAMASI ASKI İLAMI
Başlangıç Tarihi :  27 Ağustos 2021
Bitiş Tarihi :  26 Eylül 2021
İlçemiz Yıldırım Beyazıt Mahallesinde uygulamaya tam olarak giren 3273 ada 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18 ve 19 nolu parseller, 4997 ada 3 nolu parsel ve 6586 ada 1 nolu parsellerin bulunduğu alanda 3194 Sayılı İmar Kanunu'nun 18. maddesine göre hazırlanan parselasyon planlarının 5216 Sayılı Yasanın 7/b bendinde, 3194 sayılı İmar Kanununun 19. maddesine, Planı Alanlar İmar Yönetmeliği'nin uygulamaya yönelik maddelerine ve Büyükşehir Belediyesi Uygulama İmar Plan Notlarına Uygun olarak onaylanan planların, 1 ay müddetle Belediyemiz ilan panosunda ve internet sitesinde askıya çıkarılarak, ilanından sonra düzenlenecek ilan başlangıç ve bitiş tarihlerini belirleyen bir tutanakla birlikte servisimize iade edilmesi hususunu bilgilerinize rica ederim.
2021 Kayseri MELİKGAZİ Belediyesi Tüm Hakları Saklıdır.