EN
TONTAR MAHALLESİ 18.MADDE UYGULAMASI
Başlangıç Tarihi :  10 Ocak 2023
Bitiş Tarihi :  8 Şubat 2023
Belediyemiz Encümeni'nin 07.12.2022 tarih 2984 sayılı kararıyla kabul edilen İlçemiz Tontar
Mahallesinde uygulamaya tam olarak giren 1301 ada 429, 430, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441,
442, 444, 445, 446, 447,448,449,455, 459 nolu parseller, 5553 ada 4, 5, 9, 10 nolu parsellerin bulunduğu
alanlarda 3194 Sayılı İmar Kanunu'nun 18.maddesine göre hazırlanan parselasyon planlarının 5216 Sayılı
Yasanın 7/b bendinde, 3194 sayılı İmar Kanununun 19. maddesine, Planı Alanlar İmar Yönetmeliği'nin
uygulamaya yönelik maddelerine ve Büyükşehir Belediyesi Uygulama İmar Plan Notlarına Uygun olarak
onaylanan planların, 1 ay müddetle Belediyemiz ilan panosunda ve internet sitesinde askıya çıkarılarak,
ilanından sonra düzenlenecek ilan başlangıç ve bitiş tarihlerini belirleyen bir tutanakla birlikte servisimize
iade edilmesi hususunu bilgilerinize rica ederim.
2021 Kayseri MELİKGAZİ Belediyesi Tüm Hakları Saklıdır.