EN
TAVLUSUN MAHALLESİ 18.MADDE UYGULAMASI ASKI İLAMI
Başlangıç Tarihi :  15 Mart 2022
Bitiş Tarihi :  13 Nisan 2022
Belediyemiz Encümeni'nin 09.03.2022 tarih 415 sayılı kararıyla kabul edilen İlçemiz Konaklar Mahallesinde uygulamaya tam olarak giren 3374 ada 4 ve 5 numaralı parseller, 11466 ada 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 51 numaralı parseller, 12147 ada 2 numaralı parsel, 12149 ada 1 numaralı parsel, 12150 ada 1 numaralı parsel, 12462 ada 2 numaralı parsel, 12463 ada 1 numaralı parsel, 12464 ada 1 numaralı parsel, 12467 ada 1 numaralı parsel, 12468 ada 1 numaralı parsel, 12469 ada 1 numaralı parsel, Tavlusun Mahallesinde uygulamaya tam olarak giren 11138 ada 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 25 numaralı parseller, ile uygulama kısmen giren Tavlusun Mahallesinde kain 11138 ada 1, 2, 6, 9, 18 numaralı parseller, Konaklar Mahallesinde uygulamaya kısmen giren 11466 ada 5, 6 numaralı parseller, 11467 ada 1 numaralı parsel üzerinde 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 18.madde uygulaması ile birlikte oluşturulan dağıtım cetvellerine göre Belediyemiz Encümenin 08.04.2020  tarih ve 563  sayılı kararı ile yapılan 3194 sayılı İmar Kanun 18. Madde uygulaması sonucu oluşan Germir Mahallesinde kain 3374 ada 7 numaralı parsel, 12147 ada 3 ve 4 numaralı parseller, 12149 ada 2,3 ve 4 numaralı parseller, 12150 ada 2 ve 3 numaralı parseller, 12462 ada 3 numaralı parsel, 12463 ada 2 numaralı parsel, 12464 ada 2,3,4 ve 5 numaralı parseller, 12466 ada 1 parsel, 12467 ada 2 numaralı parsel, 13576 ada 1,2,3 ve 4 numaralı parseller, 13577 ada 1,2 ve 3 numaralı parseller, 13578 ada 1 parsel, 13579 ada 1 parsel, 13580 ada 1,2 ve 3 numaralı parseller, 13581 ada 1,2 ve 3 numaralı parseller, 13582 ada 1,2 ve 3 numaralı parseller, 13583 ada 1 ve 2 numaralı parseller, 13584 ada 1 numaralı parsel, 13585 ada 1,2 ve 3 numaralı parseller, 13586 ada 1,2 ve 3 numaralı parseller, 13587 ada 1,2 ve 3 numaralı parseller, 13588 ada 1,2,3,4 ve 5 numaralı parseller, 13589 ada 1,2,3,4,5,6,7 ve 8 numaralı parseller, 13590 ada 1 numaralı parsel, 13591 ada 1,2 ve 3 numaralı parseller, 13592 ada 1,2 ve 3 numaralı parseller, 13593 ada 1 numaralı parsel, 13594 ada 1 numaralı parsel, Tavlusun Mahallesi 13595 ada 1,2,3,4,5,6 ve 7 numaralı parseller, 13596 ada 1,2,3,4,5,6 ve 7 numaralı parseller, 13597 ada 1,2,3,4,5 ve 6 numaralı parseller üzerinde Kayseri 1. İdare Mahkemesi'nin 17.12.2020 tarih 2020/890 Esas ve Ankara Bölge İdare Mahkemesi 5.İdari Dava Dairesi'nin 13.01.2021 tarih 2021/138 Y.D.İtiraz No ile uygulama iptal edildiğinden, Germir Mahallesinde kain 3374 ada 7 numaralı parsel, 12147 ada 3 ve 4 numaralı parseller, 12149 ada 2,3 ve 4 numaralı parseller, 12150 ada 2 ve 3 numaralı parseller, 12462 ada 3 numaralı parsel, 12463 ada 2 numaralı parsel, 12464 ada 2,3,4 ve 5 numaralı parseller, 12466 ada 1 parsel, 12467 ada 2 numaralı parsel, 13576 ada 1,2,3 ve 4 numaralı parseller, 13577 ada 1,2 ve 3 numaralı parseller, 13578 ada 1 parsel, 13579 ada 1 parsel, 13580 ada 1,2 ve 3 numaralı parseller, 13581 ada 1,2 ve 3 numaralı parseller, 13582 ada 1,2 ve 3 numaralı parseller, 13583 ada 1 ve 2 numaralı parseller, 13584 ada 1 numaralı parsel, 13585 ada 1,2 ve 3 numaralı parseller, 13586 ada 1,2 ve 3 numaralı parseller, 13587 ada 1,2 ve 3 numaralı parseller, 13588 ada 1,2,3,4 ve 5 numaralı parseller, 13589 ada 1,2,3,4,5,6,7 ve 8 numaralı parseller, 13590 ada 1 numaralı parsel, 13591 ada 1,2 ve 3 numaralı parseller, 13592 ada 1,2 ve 3 numaralı parseller, 13593 ada 1 numaralı parsel, 13594 ada 1 numaralı parsel, Tavlusun Mahallesi 13595 ada 1,2,3,4,5,6 ve 7 numaralı parseller, 13596 ada 1,2,3,4,5,6 ve 7 numaralı parseller, 13597 ada 1,2,3,4,5 ve 6 numaralı parsellerin geri dönüşüm işlemlerinin yapılması  ve geri dönüşüm sonucu oluşan; Konaklar Mahallesinde uygulamaya tam olarak giren 3374 ada 4 ve 5 numaralı parseller, 11466 ada 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 51 numaralı parseller, 12147 ada 2 numaralı parsel, 12149 ada 1 numaralı parsel, 12150 ada 1 numaralı parsel, 12462 ada 2 numaralı parsel, 12463 ada 1 numaralı parsel, 12464 ada 1 numaralı parsel, 12467 ada 1 numaralı parsel, 12468 ada 1 numaralı parsel, 12469 ada 1 numaralı parsel, Tavlusun Mahallesinde uygulamaya tam olarak giren 11138 ada 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 25 numaralı parseller ile uygulama kısmen giren Tavlusun Mahallesinde kain 11138 ada 1, 2, 6, 9, 18 numaralı parseller, Konaklar Mahallesinde uygulamaya kısmen giren 11466 ada 5, 6 numaralı parseller, 11467 ada 1 numaralı parsellerin  bulunduğu alanda geri dönüşüm işlemi yapıldıktan sonra Konaklar Mahallesinde uygulamaya tam olarak giren 3374 ada 4 ve 5 numaralı parseller, 11466 ada 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 51 numaralı parseller, 12147 ada 2 numaralı parsel, 12149 ada 1 numaralı parsel, 12150 ada 1 numaralı parsel, 12462 ada 2 numaralı parsel, 12463 ada 1 numaralı parsel, 12464 ada 1 numaralı parsel, 12467 ada 1 numaralı parsel, 12468 ada 1 numaralı parsel, 12469 ada 1 numaralı parsel, uygulama kısmen giren Konaklar Mahallesinde uygulamaya kısmen giren 11466 ada 5, 6 numaralı parseller, 11467 ada 1 numaralı parsel üzerinde 3194 Sayılı İmar Kanununun 18'inci maddesi uyarınca yapılacak arazi ve arsa düzenlemeleri uygulamalarında, 02.12.2019 tarih ve 321 sayılı Melikgazi Belediyesi Meclis Kararı gereğince Düzenleme Ortaklık Payının  (DOP) % 45'den fazla çıkması durumunda düzenleme sınırı içerisinde kalan mülkiyeti Belediyemize ait taşınmazların uygulama esnasında tamamının veya bir miktarının Düzenleme Ortaklık Payını (DOP) tahsis edilerek hazırlanan parselasyon planlarının 5216 Sayılı Yasanın 7/b bendinde, 3194 sayılı İmar Kanununun 19. maddesine, Planı Alanlar İmar Yönetmeliği'nin uygulamaya yönelik maddelerine ve Büyükşehir Belediyesi Uygulama İmar Plan Notlarına Uygun olarak onaylanan planların, 1 ay müddetle Belediyemiz ilan panosunda ve internet sitesinde askıya çıkarılarak, ilanından sonra düzenlenecek ilan başlangıç ve bitiş tarihlerini belirleyen bir tutanakla birlikte servisimize iade edilmesi hususunu bilgilerinize rica ederim.
2021 Kayseri MELİKGAZİ Belediyesi Tüm Hakları Saklıdır.