EN
TAVLUSUN- KONAKLAR MAHALLESİ 18.MADDE UYGULAMASI ASKI
Başlangıç Tarihi :  25 Ekim 2022
Bitiş Tarihi :  23 Kasım 2022
Belediyemiz Encümeni'nin 28.09.2022 tarih 2338 sayılı kararıyla kabul edilen İlçemiz Konaklar Mahallesinde uygulamaya tam olarak giren 3374 ada 4 ve 5 numaralı parseller, 11466 ada 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 51 numaralı parseller, 12147 ada 2 numaralı parsel, 12149 ada 1 numaralı parsel, 12150 ada 1 numaralı parsel, 12462 ada 2 numaralı parsel, 12463 ada 1 numaralı parsel, 12464 ada 1 numaralı parsel, 12467 ada 1 numaralı parsel, 12468 ada 1 numaralı parsel, 12469 ada 1 numaralı parsel, Tavlusun Mahallesinde uygulamaya tam olarak giren 11138 ada 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 25 numaralı parseller ile uygulama kısmen giren Tavlusun Mahallesinde kain 11138 ada 1, 2, 6, 9, 18 numaralı parseller, Konaklar Mahallesinde uygulamaya kısmen giren 11466 ada 5, 6 numaralı parseller, 11467 ada 1 numaralı parsellerin  bulunduğu alanda geri dönüşüm işlemi yapıldıktan sonra Konaklar Mahallesinde uygulamaya tam olarak giren 11466 ada 17, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 36 numaralı parseller, 12147 ada 2 numaralı parsel, 12149 ada 1 numaralı parsel, 12150 ada 1 numaralı parsel, 12464 ada 1 numaralı parsel, 12467 ada 1 numaralı parsel, Konaklar Mahallesinde uygulamaya kısmen giren 11467 ada 1 numaralı parsel üzerinde 3194 Sayılı İmar Kanununun 18'inci maddesi uyarınca yapılacak arazi ve arsa düzenlemeleri uygulamalarında ve Revizyon Uygulama İmar Planı esas alınarak 3194 sayılı İmar Kanununun 18 inci maddesi doğrultusunda tanzim edilen parselasyon planlarının 5216 Sayılı Yasanın 7/b bendinde, 3194 sayılı İmar Kanununun 19. maddesine, Planı Alanlar İmar Yönetmeliği'nin uygulamaya yönelik maddelerine ve Büyükşehir Belediyesi Uygulama İmar Plan Notlarına Uygun olarak onaylanan planların 25.10.2022 tarihinde Belediyemiz panosunda ve internet sitesinde askıya çıkarılarak 23.11.2022 tarihinde mesai bitiminde askı ilanından indirilerek düzenlenecek ilan başlangıç ve bitiş tarihlerini belirleyen bir tutanakla birlikte servisimize iade edilmesi hususunu bilgilerinize rica ederim.
2021 Kayseri MELİKGAZİ Belediyesi Tüm Hakları Saklıdır.