EN
SAKARYA MAHALLESİ 2.ETAP 18.MADDE UYGULAMASI ASKI İLAMI
Başlangıç Tarihi :  18 Haziran 2021
Bitiş Tarihi :  18 Temmuz 2021
Belediyemiz Encümeni'nin 13.04.2021 tarih 861 sayılı kararıyla kabul edilen  İlçemiz Sakarya Mahallesinde uygulamaya tam olarak giren 1346 ada 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 32 ve 33 numaralı parseller, 5716 ada 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64 ve  65 numaralı parseller, 5717 ada 4, 5, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 ve 26 numaralı parseller, 5718 ada 23, 24, 25, 26, 27, 28, 31, 32, 33, 46, 47, 48, 49, 69 ve 70 numaralı parseller, 6558 ada 4 numaralı parsel, 6559 ada 1 numaralı parsel, 7336 ada 4 numaralı parsel, 7337 ada 4, 5, 6 ve 7 numaralı parseller, 7338 ada 3 numaralı parsel, 8246 ada 2 numaralı parsel, 8248 ada 3 numaralı parsel, 8249 ada 2 ve 3 numaralı parseller, 8339 ada 3, 5 ve 6 numaralı parseller, 8340 ada 2 ve 5 numaralı parseller, 8547 ada 2 numaralı parsel, 12783 ada 2 numaralı parsel, 12934 ada 2 numaralı parsel, Yazı Bağları Mahallesinde uygulamaya tam olarak giren 4585 ada 6 numaralı parsel, 4684 ada 2 numaralı parsel ve 7041 ada 2 numaralı parselin bulunduğu alan ile uygulamaya kısmen giren Sakarya Mahallesinde 1346 ada 18, 30 ve 34 nolu parsellerin bulunduğu alanda 3194 Sayılı İmar Kanunu'nun 18. maddesine göre hazırlanan parselasyon planlarının 5216 Sayılı Yasanın 7/b bendinde, 3194 sayılı İmar Kanununun 19. maddesine, Planı Alanlar İmar Yönetmeliği'nin uygulamaya yönelik maddelerine ve Büyükşehir Belediyesi Uygulama İmar Plan Notlarına Uygun olarak onaylanan planların, 1 ay müddetle Belediyemiz ilan panosunda ve internet sitesinde askıya çıkarılarak, ilanından sonra düzenlenecek ilan başlangıç ve bitiş tarihlerini belirleyen bir tutanakla birlikte servisimize iade edilmesi hususunu bilgilerinize rica ederim
2021 Kayseri MELİKGAZİ Belediyesi Tüm Hakları Saklıdır.