EN
SAKARYA MAHALLESİ 18.MADDE UYGULAMASI ASKI İLAMI
Başlangıç Tarihi :  5 Şubat 2021
Bitiş Tarihi :  5 Mart 2021
Belediyemiz Encümeni'nin 07.10.2020 tarih ve 1712 sayılı kararına istinaden ekli dosyada gösterilen İlçemiz Sakarya Mahallesinde uygulamaya tam olarak giren 5721 ada 14, 20 ve 21 nolu  parseller, 5722 ada 26, 29 ve 38 nolu  parseller, 5723 ada 1, 3, 4, 5 ve 6 nolu  parseller, 5724 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 14 ve 15 nolu parseller, 5725 ada 2, 3, 4, 15,16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 30 ve 31 nolu parseller, 5733 ada 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10 nolu parseller, 5735 ada 3, 4  ve 9 nolu parseller, 6565 ada 2 nolu parsel, 6958 ada 5 ve 6 nolu parseller, 7876 ada 2 nolu parsel, 12936 ada 8 nolu parsel ile uygulamaya kısmen giren 5721 ada 13, 15, 17, 18 ve 19 nolu parseller, 5722 ada 13, 14 ve 15 nolu parseller, 5725 ada 6, 8, 9,10, 11 ve 14 nolu parseller, 5733 ada 1 ve 2 nolu parseller, 5735 ada 8 nolu nolu parselin bulunduğu alanlar üzerinde 3194 Sayılı İmar Kanunu'nun 18. maddesine göre hazırlanan parselasyon planlarının 5216 Sayılı Yasanın 7/b bendinde, 3194 sayılı İmar Kanununun 19. maddesine, Planı Alanlar İmar Yönetmeliği'nin uygulamaya yönelik maddelerine ve Büyükşehir Belediyesi Uygulama İmar Plan Notlarına Uygun olarak onaylanan planların, 1 ay müddetle Belediyemiz ilan panosunda ve internet sitesinde askıya çıkarılarak, ilanından sonra düzenlenecek ilan başlangıç ve bitiş tarihlerini belirleyen bir tutanakla birlikte servisimize iade edilmesi hususunu bilgilerinize rica ederim. 
2021 Kayseri MELİKGAZİ Belediyesi Tüm Hakları Saklıdır.