EN
MİMARSİNAN MAHALLESİ-HÖYÜKALTI MEVKİİ 18. MADDE UYGULAMASI ASKI İLAMI
Başlangıç Tarihi :  18 Ekim 2023
Bitiş Tarihi :  16 Kasım 2023
 Belediyemiz Encümeni'nin 23.08.2023 tarih 2065 sayılı kararına istinaden İlçemiz Mimarsinan Mahallesinde uygulamaya tam olarak giren 2823 numaralı parsel, 321 ada 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 ve 20 numaralı parseller, 1087 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ve 14 numaralı parseller, 1089 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ve 18 numaralı parseller, 1093 ada 1, 2, 3, 4 ve 5 numaralı parseller, 1094 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11 numaralı parseller, 1095 ada 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 numaralı parseller, 1096 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9 numaralı parseller, 1098 ada 1 numaralı parsel, 1099 ada 1, 2, 3, 4 ve 5 numaralı parseller, 1100 ada 1, 2 , 3 ,4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10 numaralı parseller, 1101 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10 numaralı parseller, 1103 ada 1 numaralı parsel, 1106 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8 numaralı parseller, 1108 ada 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 numaralı parseller, 1109 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7 numaralı parseller, 1110 ada 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 numaralı parseller, 1111 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7 numaralı parseller, 1112 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9 numaralı parseller, 1113 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ve 13 numaralı parseller, 1114 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ve 13 numaralı parseller, 1115 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ve 17 numaralı parseller, 1116 ada 1 numaralı parsel, 1117 ada 1, 2, 3, 4, 5 ,6, 7, 8 ,9 ve 10 numaralı parseller, 1118 ada 1 numaralı parsel, 1119 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7 numaralı parseller, 1121 ada 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 numaralı parseller, 1122 ada 1, 2, 3, 4 ve 5 numaralı parseller, 1123 ada 1, 2, 3 ve 4 numaralı parseller, 1124 ada  1, 2, 3, 4 ve 5 numaralı parseller, 1125 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10 numaralı parseller, 1126 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7 numaralı parseller, 1127 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10 numaralı parseller, 1128 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10 numaralı parseller, 1130 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8 numaralı parseller, 1131 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8 numaralı parseller, 1132 ada 1 numaralı parsel, 1134 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8 numaralı parseller, 1135 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10 numaralı parseller, 1136 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12 numaralı parseller, 1137 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10 numaralı parseller, 1138 ada 1 numaralı parsel, 1139 ada 1 numaralı parsel, 1141 ada 1 numaralı parsel, 1142 ada 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 numaralı parseller, 1143 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9 numaralı parseller, 1144 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8 numaralı parseller, 1145 ada 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 numaralı parseller, 1146 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9 numaralı parseller, 1148 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8 numaralı parseller, 1149 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9 numaralı parseller, 1150 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7 numaralı parseller, 1151 ada 1,2 ve 3 numaralı parseller, 1155 ada 1, 2, 3, 4, 5 ,6, 7, 8, 9 ve 10 numaralı parseller, 1156 ada 1 numaralı parsel, 1157 ada 1, 2, 3 ve 4 numaralı parseller, 1159 ada 1 numaralı parsel, 1161 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7 numaralı parseller, 1162 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11 numaralı parseller, 1163 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9 numaralı parseller, 1164 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12 numaralı parseller, 1165 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7 numaralı parseller, 1166 ada 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 numaralı parseller, 1167 ada 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 numaralı parseller,1169 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ve 18 numaralı parseller, 1171 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ve 15 numaralı parseller, 1172 ada 1, 2, 3, 4 ve 5 numaralı parseller, 1173 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12 numaralı parseller, 1174 ada 1 ve 2 numaralı parseller, 1175 ada 1, 2, 3, 4,5 ,6, 7 ve 8 numaralı parseller, 1176 ada 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 numaralı parseller, 1178 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12 numaralı parseller, 1179 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8 numaralı parseller, 1183 ada 1 ,2 ,3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12 numaralı parseller, 1189 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7 numaralı parseller, 1191 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8 numaralı parseller, 1194 ada 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 numaralı parseller, 1195 ada 1 ve 2 numaralı parseller, 13340 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9 numaralı parseller, 13341 ada 1, 2, 3 ve 4 numaralı parseller, 13342 ada 1, 2, 3, 4 ve 5 numaralı parseller, 13343 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12 numaralı parseller, 13344 ada 1 ve 2 numaralı parseller, 13345 ada 1, 2, 3 ve 4 numaralı parseller, 13346 ada 1 numaralı parsel, 13903 ada 2 numaralı parsel ile ölçü krokisinde A1 ile gösterilen  yoldan ihdas alanının, P1,P2,P3 ve P4 ile gösterilen parktan ihdas alanlarının  kamuya tahsislerinin sağlanması ve imar uygulama işlemi yapılan sahada bulunan TH1 ve TH2 numarası ile 3194 Sayılı İmar Kanunu'nun 18. maddesi uygulaması işlemine giren ve "TKGM'nün 29.03.2023 tarihinde yayımlanan 2023-4 nolu genelgesinin 27. maddesi 8-9 uncu bentlerine istinaden 18. madde imar uygulaması işlemi yapılan sahada bulunan ve TH1 ve TH2 numaraları ile 18. madde uygulaması işlemine giren, tescil haricinden ihdasen Maliye Hazinesi adına oluşan alanların, ilgili kurumlardan alınan görüşlerde de belirtildiği üzere, davalı olmadıkları, orman alanında ve 2B alanında kalmadıkları ve Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği hükümleri uyarınca, tesciline engel bir durum olmadığı, 2863 sayılı Kanun kapsamında kalmayıp yapı yasaklı alanda kalmamaktadır."İlgli parsellerin  bulunduğu alanlarda 3194 Sayılı İmar Kanununun 18'inci maddesi uyarınca yapılacak arazi ve arsa düzenlemeleri uygulamalarında, 02.12.2019 tarih ve 321 sayılı Melikgazi Belediyesi Meclis Kararı gereğince Düzenleme Ortaklık Payının  (DOP) % 45'den fazla çıkması durumunda düzenleme sınırı içerisinde kalan mülkiyeti Belediyemize ait taşınmazların uygulama esnasında tamamının veya bir miktarının Düzenleme Ortaklık Payını (DOP) tahsis edilmesine ve Revizyon Uygulama İmar Planı esas alınarak 3194 sayılı İmar Kanununun 18 inci maddesi doğrultusunda tanzim edilen imar uygulama çalışmaları ve ilgili parselasyon planı, dağıtım ve hesap çizelgelerinin 3194 sayılı İmar Kanununun 19 uncu maddesi gereğince tasdik edilmesine, tasdik edilen parselasyon planın  1 ay müddetle Belediyemiz ilan panosunda ve internet sitesinde askıya çıkarılarak, ilanından sonra düzenlenecek ilan başlangıç ve bitiş tarihlerini belirleyen bir tutanakla birlikte servisimize iade edilmesi hususunu bilgilerinize rica ederim.


Askıya Çıkış : 18.10.2023
Askıdan İniş: 16.11.2023
2021 Kayseri MELİKGAZİ Belediyesi Tüm Hakları Saklıdır.