EN
MELİKGAZİ MAHALLESİ 18. MADDE UYGULAMASI ASKI İLAMI
Başlangıç Tarihi :  22 Haziran 2023
Bitiş Tarihi :  21 Temmuz 2023
  Belediyemiz Encümeni'nin 22.03.2023 tarih ve 354 sayılı kararıyla kabul edilen İlçemiz  Melikgazi Mahallesinde uygulama tam olarak giren 2386 ada 7, 13 ve 14 numaralı parsellerin bulunduğu alanlarda 3194 Sayılı İmar Kanunu'nun 18.maddesi uyarıca yapılacak arazi ve arsa düzenlemeleri uygulamalarında ve Revizyon Uygulama İmar Planı esas alınarak 3194 sayılı İmar Kanununun 18 inci maddesi doğrultusunda tanzim edilen imar uygulama çalışmaları ve ilgili parselasyon planı, dağıtım ve hesap çizelgelerinin 3194 sayılı İmar Kanununun 19 uncu maddesi gereğince tasdik edilmesine, tasdik edilen parselasyon planın ve dağıtım cetvellerinin 1 ay müddetle Belediyemiz ilan panosunda ve internet sitesinde askıya çıkarılarak, ilanından sonra düzenlenecek ilan başlangıç ve bitiş tarihlerini belirleyen bir tutanakla birlikte servisimize iade edilmesi hususunu bilgilerinize rica ederim.

Askı Çıkış: 22.06.2023
Askı İniş: 21.07.2023  

2021 Kayseri MELİKGAZİ Belediyesi Tüm Hakları Saklıdır.