EN
MAHRUMLAR-KULAKLI-KAZIMKARABEKİR MAH. 18. MADDE UYG. 2. ASKI İLAMI
Başlangıç Tarihi :  22 Ağustos 2023
Bitiş Tarihi :  20 Eylül 2023
   Belediyemiz Encümeni'nin 02.08.2023 tarih 1804 sayılı kararına istinaden İlçemiz Mahrumlar Mahallesinde uygulamaya tam olarak giren 4622 ada 5, 6, 7, 8 ve 14 numaralı parseller, 5406 ada 8 numaralı parsel, 7329 ada 1 numaralı parsel, Kulaklı Mahallesinde uygulamaya tam olarak giren 6023 ada 1 numaralı parsel, Kazımkarabekir Mahallesinde uygulamaya tam olarak giren 4622 ada 15 numaralı parsel, 5406 ada 11 numaralı parsel, 10190 ada 48 numaralı parsel, 10227 ada 11 ve 38 numaralı parseller, 10230 ada 3, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 37, 38, 39, 40, 43, 44, 45, 46, 51, 52, 53, 56, 57, 58, 67 ve 69 numaralı parseller, 10232 ada 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 85, 86, 88 ve 91 numaralı parseller, 12170 ada 3 numaralı parsel, 12222 ada 4, 5 ve 6 numaralı parseller, 12780 ada 1 ve 2 numaralı parseller ile uygulamaya kısmen giren Kazımkarabekir Mahallesinde kain 10227 ada 12 numaralı parsel, 10230 ada 1, 47, 48 ve 50 numaralı parseller, 10232 ada 70, 71, 87, 89 ve 95 numaralı parsellerin bulunduğu alanlarda 3194 Sayılı İmar Kanununun 18'inci maddesi uyarınca yapılacak arazi ve arsa düzenlemeleri uygulamalarında, 02.12.2019 tarih ve 321 sayılı Melikgazi Belediyesi Meclis Kararı gereğince Düzenleme Ortaklık Payının  (DOP) % 45'den fazla çıkması durumunda düzenleme sınırı içerisinde kalan mülkiyeti Belediyemize ait taşınmazların uygulama esnasında tamamının veya bir miktarının Düzenleme Ortaklık Payını (DOP) tahsis edilmesine ve Revizyon Uygulama İmar Planı esas alınarak 3194 Sayılı İmar Kanunu'nun 18.maddesi doğrultusunda tanzim edilen imar uygulama çalışmalarıyla ilgili parselasyon planı, dağıtım ve hesap çizelgelerinin 5216 Sayılı Yasanın 7/b bendinde, 3194 sayılı İmar Kanununun 19. maddesine, Planı Alanlar İmar Yönetmeliği'nin uygulamaya yönelik maddelerine ve Büyükşehir Belediyesi Uygulama İmar Plan Notlarına Uygun olarak onaylanan planların, 1 ay müddetle Belediyemiz ilan panosunda ve internet sitesinde askıya çıkarılarak, ilanından sonra düzenlenecek ilan başlangıç ve bitiş tarihlerini belirleyen bir tutanakla birlikte servisimize iade edilmesi hususunu bilgilerinize rica ederim.


Askıya Çıkış : 22.08.2023
Askıdan İniş: 20.09.2023
2021 Kayseri MELİKGAZİ Belediyesi Tüm Hakları Saklıdır.