EN
KÖŞKDAĞI-GÜLTEPE MH.18.MD.
Başlangıç Tarihi :  28 Ocak 2022
Bitiş Tarihi :  27 Şubat 2022

Belediyemiz Encümeni'nin 29.12.2021 tarih 3201 sayılı kararıyla kabul edilen İlçesi Köşkdağı Mahallesinde uygulamaya tam olarak giren 417 ada 74,86,179,271,290,306,307,308,309,310,311,312,313,314,315,316,317     ve     318   nolu parseller  ile Gültepe  Mahallesinde  uygulamaya  tam olarak  giren  2923 ada  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38,  39,  40,  41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49,  50, 51,  52,  53, 54, 55, 56,  57, 58, 59, 65, 66, 67, 68, 69, 70,  76,  77,  79,  80, 81, 82, 83, 84,  85, 86,  94, 95,  96,  97, 98,  99, 100,101,102,  111, 119 ve 120 nolu parseller,  2924  ada 1, 2 ve 3 nolu parseller, 2944 ada 1, 2, 3, 4, 5 ,6 ,10 ve 11 nolu parseller,  2945  ada 16 nolu parsel, 8872 ada 3 nolu parsel, 8874 ada 2 nolu parsel, 1211O ada 1 nolu parsel ve 13046 ada 1 nolu parselin bulunduğu alanda 3194 Sayılı İmar Kanunu'nun 18.maddesine göre hazırlanan parselasyon planlarının 5216 Sayılı Yasanın 7/b bendinde, 3194 sayılı İmar Kanununun 19. maddesine, Planı Alanlar İmar Yönetmeliği'nin uygulamaya yönelik maddelerine ve Büyükşehir Belediyesi Uygulama İmar Plan Notlarına Uygun olarak onaylanan planların, 1 ay müddetle Belediyemiz ilan panosunda ve internet sitesinde askıya çıkarılarak, ilanından sonra düzenlenecek ilan başlangıç ve bitiş tarihlerini belirleyen bir tutanakla birlikte servisimize iade edilmesi hususunu bilgilerinize rica ederim.

2021 Kayseri MELİKGAZİ Belediyesi Tüm Hakları Saklıdır.