EN
KONAKLAR MAHALLESİ 18. MADDE UYGULAMASI ASKI İLAMI
Başlangıç Tarihi :  9 Aralık 2022
Bitiş Tarihi :  7 Ocak 2023
  Belediyemiz Encümeni'nin 03.08.2022 tarih 1850 sayılı kararıyla kabul edilen İlçemiz Konaklar Mahallesinde uygulamaya tam olarak giren 767 ve 781 numaralı parseller ile  uygulamaya kısmen giren 768 numaralı parselin bulunduğu alan üzerinde hazırlanan parselasyon planının 5216 Sayılı Yasanın 7/b bendine, 3194 sayılı İmar Kanununun 19. maddesine, Planı Alanlar İmar Yönetmeliği'nin uygulamaya yönelik maddelerine ve Büyükşehir Belediyesi Uygulama İmar Plan Notlarına Uygun olarak onaylanan planların 09.12.2022 tarihinde Belediyemiz panosunda ve internet sitesinde askıya çıkarılarak 07.01.2023 tarihinde mesai bitiminde askı ilanından indirilerek düzenlenecek ilan başlangıç ve bitiş tarihlerini belirleyen bir tutanakla birlikte servisimize iade edilmesi hususunu bilgilerinize rica ederim.

Askıya Çıkış : 09.12.2022
Askıya Çıkış : 07.01.2023
2021 Kayseri MELİKGAZİ Belediyesi Tüm Hakları Saklıdır.