EN
KONAKLAR - GERMİR MAHALLESİ 18.MADDE UYGULAMASI ASKI İLAMI
Başlangıç Tarihi :  4 Ekim 2021
Bitiş Tarihi :  4 Kasım 2021
Belediyemiz Encümeni'nin 14.09.2021 tarih 2018 sayılı kararıyla kabul edilen İlçemiz  Konaklar Mahallesinde uygulamaya tam olarak giren 616 nolu parsel, 2808 nolu parsel, 2927 ada 3 ve 5 nolu parseller, 2928 ada 2 ve 3 nolu parseller, 2990 ada 2 nolu parsel, 3140 ada 1 nolu parsel, 12005 ada 2 ve 3 nolu parseller, 12006 ada 1 nolu parsel, Germir Mahallesinde uygulamaya tam olarak giren 11359 ada 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 39 ve 40 nolu parseller, 11445 ada 34, 36, 37, 38, 39, 40, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64 ve 65 nolu parseller, 11465 ada 1, 4, 21, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46 ve 47 numaralı parseller, uygulamaya kısmen giren Germir Mahallesi 11445 ada 42, 43 ve 44 numaralı parseller,  11465 ada 6, 18, 19 ve 20 numaralı parseller, ile A1, A2 ,A3 ,A4, A5, A6, A7 ve A8 ile gösterilen tescil harici taşlık alanın bulunduğu alanda 3194 Sayılı İmar Kanunu'nun 18. maddesine göre hazırlanan parselasyon planlarının 5216 Sayılı Yasanın 7/b bendinde, 3194 sayılı İmar Kanununun 19. maddesine, Planı Alanlar İmar Yönetmeliği'nin uygulamaya yönelik maddelerine ve Büyükşehir Belediyesi Uygulama İmar Plan Notlarına Uygun olarak onaylanan planların, 1 ay müddetle Belediyemiz ilan panosunda ve internet sitesinde askıya çıkarılarak, ilanından sonra düzenlenecek ilan başlangıç ve bitiş tarihlerini belirleyen bir tutanakla birlikte servisimize iade edilmesi hususunu bilgilerinize rica ederim.

2021 Kayseri MELİKGAZİ Belediyesi Tüm Hakları Saklıdır.