EN
KIRANARDI-FATİH MAHALLESİ 18 UYGULAMASI
Başlangıç Tarihi :  1 Eylül 2022
Bitiş Tarihi :  1 Ekim 2022
Belediyemiz Encümeninin 22.06.2022 tarih 1536 sayılı kararı ile İlçemiz Kıranardı Fatih Mahallesinde uygulamaya tam olarak giren 11846 ada 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26 ve 27 nolu parseller ile uygulamaya kısmen giren Kıranardı Fatih Mahallesinde 11846 ada 10 nolu parselin bulunduğu alan üzerinde 3194 sayılı İmar Kanununun 18'inci madde uygulamasın ve uygulama sınırının onaylanması, 3194 Sayılı İmar Kanununun 18'inci maddesi uyarınca yapılacak arazi ve arsa düzenlemeleri uygulamalarında, 02.12.2019 tarih ve 321 sayılı Melikgazi Belediyesi Meclis Karan gereğince Düzenleme Ortaklık Payının (DOP) % 45'den fazla çıkması durumunda düzenleme sınırı içerisinde kalan mülkiyeti Belediyemize ait taşınmazların uygulama esnasında tamamının veya bir miktarının Düzenleme Ortaklık Payının (DOP) tahsis edilmesine dair hazırlanan parselasyon planlarının 5216 Sayılı Yasanın 7/b bendinde, 3194 sayılı İmar Kanununun 19. maddesine, Planı Alanlar İmar Yönetmeliği'nin uygulamaya yönelik maddelerine ve Büyükşehir Belediyesi Uygulama İmar Plan Notlarına Uygun olarak onaylanan planların, 1 ay müddetle Belediyemiz ilan panosunda ve internet sitesinde askıya çıkarılarak, ilanından sonra düzenlenecek ilan başlangıç ve bitiş tarihlerini belirleyen bir tutanakla birlikte servisimize iade edilmesi hususunu bilgilerinize rica ederim.
2021 Kayseri MELİKGAZİ Belediyesi Tüm Hakları Saklıdır.