EN
KARADERE-BECEN MAHALLESİ 18 UYGULAMASI ASKI İLAMI
Başlangıç Tarihi :  30 Haziran 2022
Bitiş Tarihi :  29 Temmuz 2022
Belediyemiz Encümeni'nin 25.05.2022 tarih 1151 sayılı kararıyla kabul edilen İlçemiz Becen Mahallesi 6017 ada 8, 9, 10 ve 11 nolu parseller, 7179 ada 2, 3 ve 4 nolu parseller, 7407 ada 4, 5, 6, 7, 8 ve 9 nolu parseller, 12509 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10 nolu parsellerin geri dönüşüm işleminin yapılması ve geri dönüşüm sonucu oluşan Karadere Mahallesinde 4940 ada 3 numaralı parsel, 7179 ada 1 numaralı parsel, 7407 ada 2 ve 3 numaralı parseller, Becen Mahallesi 10328 ada, 6, 7, 8, 9, 18 (A1 ihdasdan gelen) numaralı parseller, 10329 ada 1 numaralı parsel, 10330 ada 1 ve 2 numaralı parsellerin yeniden oluşması ile Karadere Mahallesinde 4940 ada 2 ve 3 numaralı parseller, 6017 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7 nolu parseller, 7179 ada 1 nolu parseller, 7407 ada 1,2 ve 3 numaralı parseller Becen Mahallesi 10328 ada,  6, 7, 8 ve 9 numaralı parseller, 10329 ada, 1 numaralı parsel, 10330 ada, 1 ve 2 numaralı parsellerin bulunduğu alan üzerinde 2981/3290 Sayılı İmar Affı Kanunu'nun EK­1 maddesi uygulamaları ile birlikte hazırlanan parselasyon planlarının 5216 Sayılı Yasanın 7/b bendinde, 3194 sayılı İmar Kanununun 19. maddesine, Planı Alanlar İmar Yönetmeliği'nin uygulamaya yönelik maddelerine ve Büyükşehir Belediyesi Uygulama İmar Plan Notlarına Uygun olarak onaylanan planların, 1 ay müddetle Belediyemiz ilan panosunda ve internet sitesinde askıya çıkarılarak, ilanından sonra düzenlenecek ilan başlangıç ve bitiş tarihlerini belirleyen bir tutanakla birlikte servisimize iade edilmesi hususunu bilgilerinize rica ederim.
2021 Kayseri MELİKGAZİ Belediyesi Tüm Hakları Saklıdır.