EN
HUNAT MAHALLESİ 18. MADDE UYGULAMASI ASKI İLAMI
Başlangıç Tarihi :  17 Mart 2022
Bitiş Tarihi :  16 Nisan 2022

      Belediyemiz Encümeni'nin 16.02.2022 tarih 290 sayılı kararıyla kabul edilen İlçemiz  Hunat Mahallesinde uygulamaya tam olarak giren 52 ada 19, 21, 27, 30, 130, 132, 137, 138, 141, 142 nolu parseller, 2403 ada 2 nolu parsel ile uygulamaya kısmen giren Hunat Mahallesinde 52 ada 20 nolu parselin bulunduğu parselin bulunduğu alan üzerinde 3194 sayılı İmar Kanununun 18'inci madde uygulamasın ve uygulama sınırının onaylanması, 3194 Sayılı İmar Kanununun 18'inci maddesi uyarınca yapılacak arazi ve arsa düzenlemeleri uygulamalarında, 02.12.2019 tarih ve 321 sayılı Melikgazi Belediyesi Meclis Karan gereğince Düzenleme Ortaklık Payının (DOP) % 45'den fazla çıkması durumunda düzenleme sınırı içerisinde kalan mülkiyeti Belediyemize ait taşınmazların uygulama esnasında tamamının veya bir miktarının Düzenleme Ortaklık Payının (DOP) tahsis edilerek hazırlanan parselasyon planlarının 5216 Sayılı Yasanın 7/b bendinde, 3194 sayılı İmar Kanununun 19. maddesine, Planı Alanlar İmar Yönetmeliği'nin uygulamaya yönelik maddelerine ve Büyükşehir Belediyesi Uygulama İmar Plan Notlarına Uygun olarak onaylanan planların, 1 ay müddetle Belediyemiz ilan panosunda ve internet sitesinde askıya çıkarılarak, ilanından sonra düzenlenecek ilan başlangıç ve bitiş tarihlerini belirleyen bir tutanakla birlikte servisimize iade edilmesi hususunu bilgilerinize rica ederim.

2021 Kayseri MELİKGAZİ Belediyesi Tüm Hakları Saklıdır.