EN
HİSARCIK MAHALLESİ 18.MADDE UYGULAMASI ASKI İLAMI
Başlangıç Tarihi :  8 Ekim 2021
Bitiş Tarihi :  8 Kasım 2021
Belediyemiz  Encümeni'nin 24.08.2021 tarih 1890 sayılı kararıyla kabul edilen  İlçemiz Hisarcık Mahallesinde uygulamaya tam olarak giren 179 ada 1, 3, 5, 6, 9 ve 10 nolu parseller, Hisarcık Bahçelievler Mahallesinde uygulamaya tam olarak giren 11531 ada 1 ve 2 nolu parseller ile uygulamaya kısmen giren Hisarcık Bahçelievler Mahallesi 11506 ada 3 nolu parselin bulunduğu alanda 3194 Sayılı İmar Kanunu'nun 18. maddesine göre hazırlanan parselasyon planlarının 5216 Sayılı Yasanın 7/b bendinde, 3194 sayılı İmar Kanununun 19. maddesine, Planı Alanlar İmar Yönetmeliği'nin uygulamaya yönelik maddelerine ve Büyükşehir Belediyesi Uygulama İmar Plan Notlarına Uygun olarak onaylanan planların, 1 ay müddetle Belediyemiz ilan panosunda ve internet sitesinde askıya çıkarılarak, ilanından sonra düzenlenecek ilan başlangıç ve bitiş tarihlerini belirleyen bir tutanakla birlikte servisimize iade edilmesi hususunu bilgilerinize rica ederim.
2021 Kayseri MELİKGAZİ Belediyesi Tüm Hakları Saklıdır.