EN
GÜLÜK MAHALLESİ 18. MADDE UYGULAMASI ASKI İLAMI
Başlangıç Tarihi :  9 Aralık 2022
Bitiş Tarihi :  7 Ocak 2023
  Belediyemiz Encümeni'nin 02.11.2022 tarih 2656 sayılı kararıyla kabul edilen İlçemiz Gülük Mahallesinde uygulamaya tam olarak giren 229 ada 5 ,6, 7, 8 ve 9 numaralı parseller, 3127 ada 2 ve 3 numaralı parsellerin bulunduğu alanlarda 3194 Sayılı İmar Kanununun 18 inci maddesi uyarınca yapılacak arazi ve arsa düzenlemeleri uygulamalarında, Düzenleme Ortaklık Payının yasal sınırlar içerisinde kalması için hissedar olduğu 219 ada 7 parseldeki OĞUZLAR İNŞ. TUR.ve TİC. A.Ş.'nin 85.31 m2 olan hissesinden 34.50 m2lik kısmının bağışlanmasına ve Revizyon Uygulama İmar Planı esas alınarak 3194 Sayılı İmar Kanunu'nun 18.maddesi doğrultusunda tanzim edilen imar uygulama çalışmaları ve ilgili parselasyon planının 5216 Sayılı Yasanın 7/b bendine, 3194 sayılı İmar Kanununun 19. maddesine, Planı Alanlar İmar Yönetmeliği'nin uygulamaya yönelik maddelerine ve Büyükşehir Belediyesi Uygulama İmar Plan Notlarına Uygun olarak onaylanan planların 09.12.2022 tarihinde Belediyemiz panosunda ve internet sitesinde askıya çıkarılarak 07.01.2023 tarihinde mesai bitiminde askı ilanından indirilerek düzenlenecek ilan başlangıç ve bitiş tarihlerini belirleyen bir tutanakla birlikte servisimize iade edilmesi hususunu bilgilerinize rica ederim.

Askıya Çıkış : 09.12.2022
Askıya Çıkış : 07.01.2023
2021 Kayseri MELİKGAZİ Belediyesi Tüm Hakları Saklıdır.