EN
GÜLÜK MAH. 18. MADDE UYGULAMASI ASKI İLAMI
Başlangıç Tarihi :  17 Temmuz 2023
Bitiş Tarihi :  15 Ağustos 2023
 Belediyemiz Encümeni'nin 14.06.2023 tarih ve 1280 sayılı kararıyla kabul edilen İlçemiz Gülük Mahallesinde kain uygulamaya tam olarak giren 221 ada 16 umaralı parsel, 222 ada 3 numaralı parsel, 13602 ada 2 ve 3 numaralı parsellerin bulunduğu alanda 3194 Sayılı İmar Kanununun 18 inci maddesi uyarınca yapılacak arazi ve arsa düzenlemeleri uygulamalarında, Düzenleme Ortaklık Payının yasal sınırlar içerisinde kalması için maliki olduğu 221 ada 16 parseldeki OĞUZLAR İNŞ. TUR.ve TİC. A.Ş.'nin hissesinden 66,55 m² bağışlanmasına ve Revizyon Uygulama İmar Planı esas alınarak 3194 sayılı İmar Kanununun 18 inci maddesi doğrultusunda tanzim edilen imar uygulama çalışmaları ve ilgili parselasyon planı, dağıtım ve hesap çizelgelerinin 3194 sayılı İmar Kanununun 19 uncu maddesi gereğince tasdik edilmesine, tasdik edilen parselasyon planın ve dağıtım cetvellerinin 1 ay müddetle Belediyemiz ilan panosunda ve internet sitesinde askıya çıkarılarak, ilanından sonra düzenlenecek ilan başlangıç ve bitiş tarihlerini belirleyen bir tutanakla birlikte servisimize iade edilmesi hususunu bilgilerinize rica ederim.

Askı Çıkış: 17.07.2023
Askı İniş: 15.08.2023  
2021 Kayseri MELİKGAZİ Belediyesi Tüm Hakları Saklıdır.