EN
GÖKKENT MAHALLESİ 18 UYGULAMASI ASKI İLAMI
Başlangıç Tarihi :  27 Haziran 2022
Bitiş Tarihi :  26 Temmuz 2022
      Belediyemiz Encümeni'nin 01.06.2022 tarih 1225 sayılı kararıyla kabul edilen İlçemiz Konaklar Mahallesinde uygulamaya tam olarak giren 2826 ve 2827 numaralı parseller, Gökkent Mahallesinde uygulamaya tam olarak giren 11401 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 15 numaralı parsellerin bulunduğu alanda hazırlanan parselasyon planlarının 5216 Sayılı Yasanın 7/b bendinde, 3194 sayılı İmar Kanununun 19. maddesine, Planı Alanlar İmar Yönetmeliği'nin uygulamaya yönelik maddelerine ve Büyükşehir Belediyesi Uygulama İmar Plan Notlarına Uygun olarak onaylanan planların, 1 ay müddetle Belediyemiz ilan panosunda ve internet sitesinde askıya çıkarılarak, ilanından sonra düzenlenecek ilan başlangıç ve bitiş tarihlerini belirleyen bir tutanakla birlikte servisimize iade edilmesi hususunu bilgilerinize rica ederim.
2021 Kayseri MELİKGAZİ Belediyesi Tüm Hakları Saklıdır.