EN
GERMİR MAHALLESİ 18 UYGULAMASI
Başlangıç Tarihi :  26 Eylül 2022
Bitiş Tarihi :  25 Ekim 2022
Belediyemiz Encümeninin 25.05.2022 tarih 1148 sayılı kararı ile İlçemiz Germir Mahallesinde uygulamaya tam olarak giren 13945 ada 1, 2 ,3, 4 ve 5 numaralı parseller, 13946 ada 1, 2 ve 3 numaralı parsellerin bulunduğu alan üzerinde 2981/3290 Sayılı İmar Affı Kanunu'nun EK-1 maddesi uygulamaları ile birlikte hazırlanan parselasyon planlarının 5216 Sayılı Yasanın 7/b bendinde, 3194 sayılı İmar Kanununun 19. maddesine, Planı Alanlar İmar Yönetmeliği'nin uygulamaya yönelik maddelerine ve Büyükşehir Belediyesi Uygulama İmar Plan Notlarına Uygun olarak onaylanan planların, 1 ay müddetle Belediyemiz ilan panosunda ve internet sitesinde askıya çıkarılarak, ilanından sonra düzenlenecek ilan başlangıç ve bitiş tarihlerini belirleyen bir tutanakla birlikte servisimize iade edilmesi hususunu bilgilerinize rica ederim.
2021 Kayseri MELİKGAZİ Belediyesi Tüm Hakları Saklıdır.