EN
GERMİR ATLAS YANI 18.MADDE UYGULAMASI ASKI İLAMI
Başlangıç Tarihi :  20 Ağustos 2021
Bitiş Tarihi :  19 Eylül 2021
Belediyemiz Encümeni'nin 15.06.2021 tarih 1235 sayılı kararıyla kabul edilen İlçemiz Konaklar Mahallesinde uygulamaya tam olarak giren 2502 ada 7 numaralı parsel, Germir Mahallesinde uygulamaya tam olarak giren 7512 ada 4 numaralı parsel, 11267 ada 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ve 13 numaralı parseller, 11270 ada 15 numaralı parsel, 11275 ada 2 numaralı parsel, 11276 ada 1, 3, 4, 5, 6, 7 ve 9 numaralı parseller, Germir Mahallesinde uygulamaya kısmen giren 8695 ada 1 numaralı parsel, 11267 ada 5 ve 6 numaralı parseller, 11270 ada 16 numaralı parsel, 11275 ada 6 numaralı parsel, 11276 ada 2 ve 8 numaralı parsellerin bulunduğu alanda ve T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7 ile gösterilen tescil harici taşlık alanlarının bulunduğu alanda 3194 Sayılı İmar Kanunu'nun 18. maddesine göre hazırlanan parselasyon planlarının 5216 Sayılı Yasanın 7/b bendinde, 3194 sayılı İmar Kanununun 19. maddesine, Planı Alanlar İmar Yönetmeliği'nin uygulamaya yönelik maddelerine ve Büyükşehir Belediyesi Uygulama İmar Plan Notlarına Uygun olarak onaylanan planların, 1 ay müddetle Belediyemiz ilan panosunda ve internet sitesinde askıya çıkarılarak, ilanından sonra düzenlenecek ilan başlangıç ve bitiş tarihlerini belirleyen bir tutanakla birlikte servisimize iade edilmesi hususunu bilgilerinize rica ederim.
2021 Kayseri MELİKGAZİ Belediyesi Tüm Hakları Saklıdır.