EN
ERENKÖY MAHALLESİ 18.MADDE UYGULAMASI ASKI İLAMI
Başlangıç Tarihi :  14 Haziran 2021
Bitiş Tarihi :  14 Temmuz 2021

Belediyemiz Encümeni'nin 20.01.2021 tarih 165 sayılı kararıyla kabul edilen İlçemiz Billur, Erenköy ve Gürle Mahallelerinde 3194 Sayılı İmar Kanunu'nun 18. madde uygulaması başlatılmış iken; düzenleme sınırının değişmesinden dolayı ilgili kararın tavzih edilmesi gerekmektedir.   Buna göre İlçemiz Gürle Mahallesinde uygulamaya tam olarak giren 4499 ada 5 parsel, Billur Mahallesinde uygulamaya tam olarak giren 5003 ada 1 nolu parsel, Erenköy Mahallesinde uygulamaya tam olarak giren  8137 ada 5 ve 6 nolu parseller, 10480 ada 3 nolu parsel, 10481 ada 1, 2, 3, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 32, 33, 34, 38, 41, 42, 43 ve 44 nolu parseller, 10482 ada 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 nolu parseller, 10483 ada 3 ve 4 nolu parseller,  12411 ada 7 nolu parsel, 12412 ada 1 nolu parsel, 12733 ada 3 ve 4 nolu parseller, 13737 ada 1 nolu parsel ile uygulamaya kısmen giren Erenköy Mahallesinde 10480 ada 2 nolu parsel, 10481 ada 7, 28, 30 ve 31 nolu parseller, 10483 ada 2, 5, 6 ve 9 nolu parseller ve 9998 ada 1 nolu dereden ihdas alan ile 9999 ada 1 nolu dereden (kanal) ihdas alanın 3194 Sayılı İmar Kanunu'nun 17. maddesi gereğince Maliye Hazinesi adına tescil edilmelerine, 3194 Sayılı İmar Kanununun 18'inci maddesi uyarınca yapılacak arazi ve arsa düzenlemeleri uygulamalarında, 02.12.2019 tarih ve 321 sayılı Melikgazi Belediyesi Meclis Kararı gereğince Düzenleme Ortaklık Payının  (DOP)   % 45'den fazla çıkması durumunda düzenleme sınırı içerisinde kalan mülkiyeti Belediyemize ait taşınmazların uygulama esnasında tamamının veya bir miktarının Düzenleme Ortaklık Payını (DOP) tahsis edilerek gerekli kararın alınması, tapu kayıtlarına şerh konulması ve 20.01.2021 tarih ve 165 sayılı kararının da bu şekilde tavzih edilmesi hususunda Encümence yeniden karar verilmesini müsaadelerinize arz ederim.

2021 Kayseri MELİKGAZİ Belediyesi Tüm Hakları Saklıdır.