EN
ERENKÖY-BİLLUR MAH. 18 UYGULAMASI ASKI İLAMI
Başlangıç Tarihi :  10 Kasım 2022
Bitiş Tarihi :  9 Aralık 2022
Belediyemiz Encümeni'nin 24.08.2022 tarih 2009 sayılı kararıyla kabul edilen İlçemiz Billur Mahallesinde uygulamaya tam olarak giren 4919 ada 5 ve 11 numaralı parseller, 5555 ada 4, 5 ve 6 numaralı parseller, 6932 ada 1, 2 ve 3 numaralı parseller, Erenköy Mahallesinde uygulamaya tam olarak giren 4919 ada 14 numaralı parsel, 10507 ada 26, 27, 64, 65, 66, 67, 68, 70, 73, 74, 77, 78, 79 ve 80 numaralı parseller, 13827 ada 3 ve 4 numaralı parseller ile uygulamaya kısmen giren Erenköy Mahallesinde kain 10507 ada 14, 28 ve 63 numaralı parsellerin bulunduğu alanlarda 3194 Sayılı İmar Kanununun 18'inci maddesi uyarınca yapılacak arazi ve arsa düzenlemeleri uygulamalarında, 02.12.2019 tarih ve 321 sayılı Melikgazi Belediyesi Meclis Kararı gereğince Düzenleme Ortaklık Payının  (DOP) % 45'den fazla çıkması durumunda düzenleme sınırı içerisinde kalan mülkiyeti Belediyemize ait taşınmazların uygulama esnasında tamamının veya bir miktarının Düzenleme Ortaklık Payını (DOP) tahsis edilmesine ve Revizyon Uygulama İmar Planı esas alınarak 3194 Sayılı İmar Kanunu'nun 18.maddesi doğrultusunda tanzim edilen imar uygulama çalışmalarıyla ilgili parselasyon planı, dağıtım ve hesap çizelgelerinin 3194 Sayılı İmar Kanunu'nun 19. maddesi gereğince onaylanan planların 10.11.2022 tarihinde Belediyemiz panosunda ve internet sitesinde askıya çıkarılarak 09.12.2022 tarihinde mesai bitiminde askı ilanından indirilerek düzenlenecek ilan başlangıç ve bitiş tarihlerini belirleyen bir tutanakla birlikte servisimize iade edilmesi hususunu bilgilerinize rica ederim.

Askıya Çıkış : 10.11.2022
Askıya Çıkış : 09.12.2022
2021 Kayseri MELİKGAZİ Belediyesi Tüm Hakları Saklıdır.