EN
ERENKÖY 10511 ADA 18.MADDE UYGULAMASI ASKI İLAMI
Başlangıç Tarihi :  5 Kasım 2021
Bitiş Tarihi :  5 Aralık 2021
     Belediyemiz Encümeni'nin 01.06.2021 tarih 1137 sayılı kararıyla kabul edilen İlçemiz Erenköy Mahallesinde uygulamaya tam olarak giren 10511 ada 14 numaralı parsel ile aynı mahallede uygulamaya kısmen giren 10511 ada 15  numaralı parselin bulunduğu alan üzerinde 2981/3290 Sayılı İmar Affı Kanunu'nun EK-1 maddesi uygulamaları ile birlikte ve 3194 Sayılı İmar Kanunu'nun 18.maddesine göre hazırlanan parselasyon planlarının 5216 Sayılı Yasanın 7/b bendinde, 3194 sayılı İmar Kanununun 19. maddesine, Planı Alanlar İmar Yönetmeliği'nin uygulamaya yönelik maddelerine ve Büyükşehir Belediyesi Uygulama İmar Plan Notlarına Uygun olarak onaylanan planların, 1 ay müddetle Belediyemiz ilan panosunda ve internet sitesinde askıya çıkarılarak, ilanından sonra düzenlenecek ilan başlangıç ve bitiş tarihlerini belirleyen bir tutanakla birlikte servisimize iade edilmesi hususunu bilgilerinize rica ederim.

2021 Kayseri MELİKGAZİ Belediyesi Tüm Hakları Saklıdır.