EN
ERENKÖY - BİLLUR MAHALLESİ 18.MADDE UYGULAMASI ASKI İLAMI
Başlangıç Tarihi :  25 Nisan 2022
Bitiş Tarihi :  24 Mayıs 2022
Belediyemiz Encümeni'nin 12.10.2021 tarih 2401 sayılı kararıyla kabul edilen İlçemiz Billur Mahallesinde
uygulamaya tam olarak giren 3508 ada 8, 12 ve 13 numaralı parseller, 5636 ada 8 ve 10 numaralı parseller,
Erenköy Mahallesi 10506 ada 1, 6, 37, 38, 39, 44 ve 50 numaralı parseller ve uygulamaya kısmen giren
Erenköy Mahallesinde 10506 ada 7 numaralı parsel ve 10542 ada 1 numaralı parselin bulunduğu
alanda 3194 Sayılı İmar Kanunu'nun 18'inci maddesi uyarınca yapılacak arazi ve arsa düzenlemeleri
uygulamalarında, 02.12.2019 tarih ve 321 sayılı Melikgazi Belediyesi Meclis Kararı gereğince Düzenleme
Ortaklık Payının (DOP) % 45'den fazla çıkması durumunda düzenleme sınırı içerisinde kalan mülkiyeti
Belediyemize ait taşınmazların uygulama esnasında tamamının veya bir miktarının Düzenleme Ortaklık
Payını (DOP) tahsis edilerek hazırlanan parselasyon planlarının 5216 Sayılı Yasanın 7/b bendinde, 3194
sayılı İmar Kanununun 19. maddesine, Planı Alanlar İmar Yönetmeliği'nin uygulamaya yönelik maddelerine
ve Büyükşehir Belediyesi Uygulama İmar Plan Notlarına Uygun olarak onaylanan planların, 1 ay müddetle
Belediyemiz ilan panosunda ve internet sitesinde askıya çıkarılarak, ilanından sonra düzenlenecek ilan
başlangıç ve bitiş tarihlerini belirleyen bir tutanakla birlikte servisimize iade edilmesi hususunu bilgilerinize
rica ederim.
2021 Kayseri MELİKGAZİ Belediyesi Tüm Hakları Saklıdır.