EN
BECEN MAHALLESİ 6016 ADA 18. MADDE UYG. ASKI İLAMI
Başlangıç Tarihi :  24 Mayıs 2023
Bitiş Tarihi :  22 Haziran 2023
 Belediyemiz Encümeni'nin 19.04.2023 tarih 776 sayılı kararıyla kabul edilen İlçemiz Becen Mahallesinde uygulamaya tam olarak giren 6016 ada 12 ve 14 numaralı parseller, 10328 ada 10 ve 11 numaralı parsellerin bulunduğu alanlarda 3194 Sayılı İmar Kanunu'nun 18.maddesi uyarıca yapılacak arazi ve arsa düzenlemeleri uygulamalarında ve Revizyon Uygulama İmar Planı esas alınarak 3194 sayılı İmar Kanununun 18 inci maddesi doğrultusunda tanzim edilen imar uygulama çalışmaları ve ilgili parselasyon planı, dağıtım ve hesap çizelgelerinin 3194 sayılı İmar Kanununun 19 uncu maddesi gereğince tasdik edilmesine tasdik edilen parselasyon planının 1 ay müddetle Belediyemiz ilan panosunda ve internet sitesinde askıya çıkarılarak, ilanından sonra düzenlenecek ilan başlangıç ve bitiş tarihlerini belirleyen bir tutanakla birlikte servisimize iade edilmesi hususunu bilgilerinize rica ederim.

Askı Çıkış: 24.05.2023
Askı İniş: 22.06.2023
2021 Kayseri MELİKGAZİ Belediyesi Tüm Hakları Saklıdır.