EN
BECEN MAHALLESİ 14896 ADA 18. MADDE UYGULAMASI ASKI İLAMI
Başlangıç Tarihi :  21 Mart 2023
Bitiş Tarihi :  19 Nisan 2023
Belediyemiz Encümeni'nin 01.02.2023 tarih 288 sayılı kararıyla kabul edilen İlçemiz Becen Mahallesinde uygulamaya tam olarak giren 14896 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9 numaralı parsellerin bulunduğu alanlarda hazırlanan parselasyon planlarının 5216 Sayılı Yasanın 7/b bendinde, 3194 sayılı İmar Kanununun 19. maddesine, Planı Alanlar İmar Yönetmeliği'nin uygulamaya yönelik maddelerine ve Büyükşehir Belediyesi Uygulama İmar Plan Notlarına Uygun olarak onaylanan planların, 1 ay müddetle Belediyemiz ilan panosunda ve internet sitesinde askıya çıkarılarak, ilanından sonra düzenlenecek ilan başlangıç ve bitiş tarihlerini belirleyen bir tutanakla birlikte servisimize iade edilmesi hususunu bilgilerinize rica ederim.


Askıya Çıkış : 21.02.2023
Askıya Çıkış : 19.04.2023
2021 Kayseri MELİKGAZİ Belediyesi Tüm Hakları Saklıdır.