EN
BECEN - KARADERE MAH. 18 UYG. ASKI İLAMI
Başlangıç Tarihi :  5 Haziran 2023
Bitiş Tarihi :  4 Temmuz 2023
Belediyemiz Encümeni'nin 03.05.2023 tarih 910 sayılı kararıyla kabul edilen İlçemiz Becen Mahallesi 6017 ada 8, 9, 10 ve 11 nolu parseller, 7179 ada 2, 3 ve 4 nolu parseller, 7407 ada 4, 5, 6, 7, 8 ve 9 nolu parseller, 12509 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10 nolu parsellerin geri dönüşüm işleminin yapılması ve geri dönüşüm sonucu oluşan Karadere Mahallesinde 4940 ada 3 numaralı parsel, 7179 ada 1 numaralı parsel, 7407 ada 2 ve 3 numaralı parseller, Becen Mahallesi 10328 ada, 6, 7, 8, 9, 18 (A1 ihdasdan gelen) numaralı parseller, 10329 ada 1 numaralı parsel, 10330 ada 1 ve 2 numaralı parsellerin yeniden oluşması ile Karadere Mahallesinde 4940 ada 2 ve 3 numaralı parseller, 6017 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7 nolu parseller, 7179 ada 1 nolu parseller, 7407 ada 1,2 ve 3 numaralı parseller Becen Mahallesi 10328 ada,  6, 7, 8, 9 ve 18 numaralı parseller, 10329 ada, 1 numaralı parsel, 10330 ada, 1 ve 2 numaralı parsellerin bulunduğu alan üzerinde 02.12.2019 tarih ve 321 sayılı Melikgazi Belediyesi Meclis Kararı gereğince Düzenleme Ortaklık Payının (DOP) %45'den fazla çıkması durumunda düzenleme sınırı içerisinde kalan mülkiyeti Belediyemize ait taşınmazların uygulama esnasında tamamının veya bir miktarının Düzenleme Ortaklık Payının (DOP) tahsis edilmesine, 3194 Sayılı İmar Kanununun 18. maddesi ve 2981/3290 Sayılı İmar Affı Kanunu'nun EK-1 maddesine istinaden, Arazi ve Arsa Düzenlemeleri Hakkında Yönetmelik Madde 17 gerekli şartlar yerine getirildiğinden Revizyon Uygulama İmar Planı esas alınarak 3194 Sayılı İmar Kanunu'nun 18. maddesi doğrultusunda tanzim edilen imar uygulama çalışmaları ve ilgili parselasyon planı, dağıtım ve hesap çizelgelerinin 3194 sayılı İmar Kanununun 19 uncu maddesi gereğince tasdik edilmesine tasdik edilen parselasyon planının 1 ay müddetle Belediyemiz ilan panosunda ve internet sitesinde askıya çıkarılarak, ilanından sonra düzenlenecek ilan başlangıç ve bitiş tarihlerini belirleyen bir tutanakla birlikte servisimize iade edilmesi hususunu bilgilerinize rica ederim.

Askı Çıkış: 05.06.2023
Askı İniş: 04.07.2023  

2021 Kayseri MELİKGAZİ Belediyesi Tüm Hakları Saklıdır.