EN
ANBAR MAHALLESİ (KÜÇÜK) 18.MADDE UYGULAMASI ASKI İLAMI
Başlangıç Tarihi :  8 Ekim 2021
Bitiş Tarihi :  8 Kasım 2021
Belediyemiz Encümeni'nin 14.09.2021 tarih 2019 sayılı kararıyla kabul edilen İlçemiz Anbar
Mahallesinde uygulamaya tam olarak giren 10096 ada 1 ve 2 numaralı parseller ile 2472 ada 5 numaralı
parselin bulunduğu alanda 3194 Sayılı İmar Kanunu'nun 18. maddesine göre hazırlanan parselasyon
planlarının 5216 Sayılı Yasanın 7/b bendinde, 3194 sayılı İmar Kanununun 19. maddesine, Planı Alanlar
İmar Yönetmeliği'nin uygulamaya yönelik maddelerine ve Büyükşehir Belediyesi Uygulama İmar Plan
Notlarına Uygun olarak onaylanan planların, 1 ay müddetle Belediyemiz ilan panosunda ve internet sitesinde
askıya çıkarılarak, ilanından sonra düzenlenecek ilan başlangıç ve bitiş tarihlerini belirleyen bir tutanakla
birlikte servisimize iade edilmesi hususunu bilgilerinize rica ederim.
2021 Kayseri MELİKGAZİ Belediyesi Tüm Hakları Saklıdır.