EN
ANBAR MAHALLESİ 2.BÖLGE 18.MADDE UYGULAMASI 3.ASKI İLAMI
Başlangıç Tarihi :  11 Ekim 2021
Bitiş Tarihi :  10 Kasım 2021
Belediyemiz Encümeni'nin 28.09.2021 tarih 2216 sayılı kararıyla kabul edilen İlçemiz Anbar Mahallesinde uygulamaya tam olarak giren 3188 ada 8 nolu parsel, 3189 ada 2 parsel, 6777 ada 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 ve 31 nolu parseller, 6778 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ve 14 nolu parseller, 6780 ada 18, 19, 20, 21, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 ve 37 nolu parseller, 6783 ada 12 nolu parsel, 6787 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10 nolu parseller, 6788 ada 1 nolu parsel, 7612 ada 3 nolu parsel, 7614 ada 1 nolu parsel, 7674 ada 1 ve 3 nolu parseller, 7675 ada 4 nolu parsel, 7839 ada 1 nolu parsel, 7840 ada 1, 3 ve 4 nolu parseller, 7841 ada 2 nolu parsel, 10146 ada 1 nolu parsel, 10147 ada 6, 8, 9, 10, 12, 18, 19 ve 20 nolu parseller, 10149 ada 5, 6 ve 7 nolu parseller, 10159 ada 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 51, 52, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 84, 85, 86, 102, 103, 104, 105, 107 ve 108 nolu parseller, 10160 ada 4 nolu parsel, 19 Mayıs Mahallesinde uygulamaya tam olarak giren 10006 ada 3, 4, 10, 11, 12 ve 13 nolu parseller ve 10008 ada 11, 13, 58, 59 nolu parseller, Anbar Mahallesinde uygulamaya kısmen giren 6777 ada 1, 2 ve 3 nolu parseller ve 6780 ada 14, 15, 17 ve 22 nolu parseller, 6783 ada 6, 7 ve 11 nolu parseller, 10147 ada 3 ve 5 nolu parseller, 10149 ada 4 nolu parsel, 10159 ada 4 nolu parsel, 10160 ada 5 parsel numaralı parsellerin bulunduğu alan üzerinde 2981/3290 Sayılı İmar Affı Kanunu'nun EK-1 maddesi uygulamaları ile birlikte ve 3194 Sayılı İmar Kanunu'nun 18.maddesine göre hazırlanan parselasyon planlarının 5216 Sayılı Yasanın 7/b bendinde, 3194 sayılı İmar Kanununun 19. maddesine, Planı Alanlar İmar Yönetmeliği'nin uygulamaya yönelik maddelerine ve Büyükşehir Belediyesi Uygulama İmar Plan Notlarına Uygun olarak onaylanan planların, 1 ay müddetle Belediyemiz ilan panosunda ve internet sitesinde askıya çıkarılarak, ilanından sonra düzenlenecek ilan başlangıç ve bitiş tarihlerini belirleyen bir tutanakla birlikte servisimize iade edilmesi hususunu bilgilerinize rica ederim.
2021 Kayseri MELİKGAZİ Belediyesi Tüm Hakları Saklıdır.