EN
ANBAR MAH. 2. BÖLGE 18. MADDE UYG. ASKI İLAMI
Başlangıç Tarihi :  10 Kasım 2023
Bitiş Tarihi :  9 Aralık 2023
 Belediyemiz Encümeni'nin 06.09.2023 tarih 2154 sayılı kararına istinaden İlçemiz Anbar Mahallesinde uygulamaya tam olarak giren 3188 ada 8 nolu parsel, 3189 ada 2 parsel, 6777 ada 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 ve 31 nolu parseller, 6778 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ve 14 nolu parseller, 6780 ada 18, 19, 20, 21, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 ve 37 nolu parseller, 6783 ada 7 ,11 ve 12 nolu parseller, 6787 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10 nolu parseller, 6788 ada 1 nolu parsel, 7674 ada 1 ve 3 nolu parseller, 7675 ada 4 nolu parsel, 7839 ada 1 nolu parsel, 7840 ada 1, 3 ve 4 nolu parseller, 7841 ada 2 nolu parsel, 10146 ada 1 nolu parsel, 10147 ada 6, 8, 9, 10, 12, 18, 19 ve 20 nolu parseller, 10149 ada 5, 6 ve 7 nolu parseller, 10159 ada 5, 6, 51, 52, 77, 78, 85, 86, 102, 103, 104, 105,107 ve 108 nolu parseller, 10160 ada 4 nolu parsel, 19 Mayıs Mahallesinde uygulamaya tam olarak giren 10006 ada 3, 4, 10, 11, 12 ve 13 nolu parseller ve 10008 ada 11, 13, 58 ve 59 nolu parseller,  Anbar Mahallesinde uygulamaya kısmen giren 6780 ada 14, 15, 17 ve 22 nolu parseller, 6783 ada 6 nolu parsel, 10147 ada 3 ve 5 nolu parseller, 10149 ada 4 nolu parsel, 10159 ada 4 ve 84 nolu parseller, 10160 ada 5 numaralı parselin bulunduğu alan üzerinde 02.12.2019 tarih ve 321 sayılı Melikgazi Belediyesi Meclis Kararı gereğince Düzenleme Ortaklık Payının (DOP) %45'den fazla çıkması durumunda düzenleme sınırı içerisinde kalan mülkiyeti Belediyemize ait taşınmazların uygulama esnasında tamamının veya bir miktarının Düzenleme Ortaklık Payının (DOP) tahsis edilmesine, 3194 Sayılı İmar Kanununun 18. maddesi ve 2981/3290 Sayılı İmar Affı Kanunu'nun EK-1 maddesine istinaden, Arazi ve Arsa Düzenlemeleri Hakkında Yönetmelik Madde 17 gerekli şartlar yerine getirildiğinden Revizyon Uygulama İmar Planı esas alınarak 3194 Sayılı İmar Kanunu'nun 18.maddesi doğrultusunda tanzim edilen imar uygulama çalışmaları ve ilgili parselasyon planı, dağıtım ve hesap çizelgelerinin 3194 Sayılı İmar Kanununun 19. maddesi gereğince tasdik edilmesine, tasdik edilen parselasyon planının ve dağıtım cetvellerinin 1 ay müddetle Belediyemiz ilan panosunda ve internet sitesinde askıya çıkarılarak, ilanından sonra düzenlenecek ilan başlangıç ve bitiş tarihlerini belirleyen bir tutanakla birlikte servisimize iade edilmesi hususunu bilgilerinize rica ederim.


Askıya Çıkış : 10.11.2023
Askıdan İniş:   09.12.2023
2021 Kayseri MELİKGAZİ Belediyesi Tüm Hakları Saklıdır.