EN
ANBAR MAHALLESİ 18.MADDE UYGULAMASI ASKI İLAMI
Başlangıç Tarihi :  18 Mart 2021
Bitiş Tarihi :  17 Nisan 2021

Belediyemiz Encümeninin 24.10.2017 tarih, 1957 sayılı  kararıyla İlçemiz  Anbar Mahallesinde 3194 sayılı İmar Kanununun 18'inci madde uygulaması başlatılmış iken düzenleme sınırının değişmesi sebebiyle kararın tashih edilmesi gerekmektedir.

Yapılan görüşmeler neticesinde; İlçemiz Anbar Mahallesinde uygulamaya tam olarak giren 5271, 5273, 5324, 5325, 5326, 5327, 5328 numaralı parseller, 6844 ada  l nolu parsel, 6845 ada 1 noluparsel, 6847 ada l nolu parsel, 6848 ada 1 nolu parsel, 6849 ada 1 nolu parsel, 6850 ada 1 nolu parsel,6851  ada  1 nolu  parsel,  10171  ada  1, 8  numaralı  parseller,  10172  ada 1, 2, 3, 4,  5,  6, 7 numaralıparseller,  10173  ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 numaralı parseller,  10174 ada 2,3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 numaralı  parseller,  uygulamaya  kısmen  giren  5118 numaralı  parsel,10171 ada 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10 numaralı parsellerin bulunduğu alanda 3194 sayılı İmar Kanununun 18'inci madde uygulamasının onaylanmasına, tapu kayıtlarına şerh konulmasına ve 24.10.2017 tarih, 1957 sayılı Encümen kararının bu şekilde tashih edilmesine oy birliği ile karar verildi

2021 Kayseri MELİKGAZİ Belediyesi Tüm Hakları Saklıdır.