EN
ALTINOLUK MAHALLESİ 18.MADDE UYGULAMASI ASKI İLAMI
Başlangıç Tarihi :  5 Mayıs 2022
Bitiş Tarihi :  4 Haziran 2022
Belediyemiz Encümeni'nin 13.04.2022 tarih 756 sayılı kararıyla kabul edilen İlçemiz Altınoluk
Mahallesinde uygulamaya tam olarak giren 6770 ada 16 ve 17 numaralı parseller, 12560 ada 2 numaralı
parsel ile uygulamaya kısmen giren 11234 ada 25 numaralı parselin bulunduğu alan üzerinde başlatılan 3194
Sayılı İmar Kanunu'nun 18.madde uygulaması 5216 Sayılı Yasanın 7/b bendinde, 3194 sayılı İmar
Kanununun 19. maddesine, Planı Alanlar İmar Yönetmeliği'nin uygulamaya yönelik maddelerine ve
Büyükşehir Belediyesi Uygulama İmar Plan Notlarına Uygun olarak onaylanan planların, 1 ay müddetle
Belediyemiz ilan panosunda ve internet sitesinde askıya çıkarılarak, ilanından sonra düzenlenecek ilan
başlangıç ve bitiş tarihlerini belirleyen bir tutanakla birlikte servisimize iade edilmesi hususunu bilgilerinize
rica ederim.
2021 Kayseri MELİKGAZİ Belediyesi Tüm Hakları Saklıdır.