EN
AĞIRNAS MAHALLESİ 18.MADDE UYGULAMASI ASKI İLAMI
Başlangıç Tarihi :  17 Kasım 2021
Bitiş Tarihi :  17 Aralık 2021

Belediyemiz Encümeni'nin 13.07.2021 tarih 1518 sayılı kararıyla kabul edilen  İlçemiz Ağırnas Mahallesinde uygulamaya tam olarak giren 626, 662 ve 663 nolu parsellerin bulunduğu alan üzerinde 3194 sayılı İmar Kanununun 19. maddesine, Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği'nin uygulamaya yönelik maddelerine ve Büyükşehir Belediyesi Uygulama İmar Plan Notlarına Uygun olarak onaylanan planların, 1 ay müddetle Belediyemiz ilan panosunda ve internet sitesinde askıya çıkarılarak, ilanından sonra düzenlenecek ilan başlangıç ve bitiş tarihlerini belirleyen bir tutanakla birlikte servisimize iade edilmesi hususunu bilgilerinize rica ederim.

2021 Kayseri MELİKGAZİ Belediyesi Tüm Hakları Saklıdır.