EN
AĞIRNAS MAHALLESİ 18 UYGULAMASI ASKI İLAMI
Başlangıç Tarihi :  25 Temmuz 2022
Bitiş Tarihi :  23 Ağustos 2022
         Belediyemiz Encümeni'nin 01.06.2022 tarih 1231 sayılı kararıyla kabul edilen İlçemiz Ağırnas Mahallesinde uygulamaya tam olarak giren 15506 ada 1, 2 ve 3 numaralı parsellerin bulunduğu alan üzerinde hazırlanan parselasyon planlarının 5216 Sayılı Yasanın 7/b bendinde, 3194 sayılı İmar Kanununun 19. maddesine, Planı Alanlar İmar Yönetmeliği'nin uygulamaya yönelik maddelerine ve Büyükşehir Belediyesi Uygulama İmar Plan Notlarına Uygun olarak onaylanan planların, 1 ay müddetle Belediyemiz ilan panosunda ve internet sitesinde askıya çıkarılarak, ilanından sonra düzenlenecek ilan başlangıç ve bitiş tarihlerini belirleyen bir tutanakla birlikte servisimize iade edilmesi hususunu bilgilerinize rica ederim
2021 Kayseri MELİKGAZİ Belediyesi Tüm Hakları Saklıdır.