EN
38.ETAP GÖKKENT MAHALLESİ
Başlangıç Tarihi :  17 Ekim 2022
Bitiş Tarihi :  15 Kasım 2022
Belediyemiz Encümeni'nin 29.06.2022 tarih 1574 sayılı kararıyla kabul edilen  Konaklar Mahallesinde uygulamaya tam olarak giren 448, 449, 450, 451, 452, 1002, 2766, 2767, 2768, 2779, 2780, 2781 nolu parseller, Gökkent Mahallesinde uygulamaya tam olarak giren 11408 ada 19 ve 20 nolu parseller, 11409 ada 1 nolu  parsel,  11410 ada 1 nolu parsel,  11411  ada 1 nolu parsel,  11412  ada 1 nolu parsel ile uygulamaya kısmen giren 11419 ada 1 nolu parselin bulunduğu alanda geri dönüşüm işlemi yapıldıktan sonra Konaklar Mahallesinde uygulamaya tam olarak giren 448, 449, 450, 451, 452, 1002, 2766, 2767, 2768, 2779, 2780, 2781 nolu parseller, Gökkent Mahallesinde uygulamaya tam olarak giren 11408  ada 19 ve 20 nolu parseller, 11409 ada 1 nolu parsel, 1141O ada 1 nolu parsel, 11411 ada 1 nolu parsel, 11412 ada 1 nolu parsel ile uygulamaya kısmen giren 11419 ada 1 nolu parsel üzerinde 2981/3290 Sayılı İmar Affı Kanunu'nun EK-1 maddesi uygulamaları ile birlikte ve 3194 Sayılı İmar Kanunu'nun 18.maddesine göre hazırlanan parselasyon planlarının 5216 Sayılı Yasanın 7/b bendinde, 3194 sayılı İmar Kanununun 19. maddesine, Planı Alanlar İmar Yönetmeliği'nin uygulamaya yönelik maddelerine ve Büyükşehir Belediyesi Uygulama İmar Plan Notlarına Uygun olarak onaylanan planların 17.10.2022 tarihinde Belediyemiz panosunda ve internet sitesinde askıya çıkarılarak 15.11.2022 tarihinde mesai bitiminde askı ilanından indirilerek düzenlenecek ilan başlangıç ve bitiş tarihlerini belirleyen bir tutanakla birlikte servisimize iade edilmesi hususunu bilgilerinize rica ederim.
2021 Kayseri MELİKGAZİ Belediyesi Tüm Hakları Saklıdır.