EN
36. VE 37. ETAPLAR KONAKLAR MAH. 18 UYGULAMASI ASKI İLAMI
Başlangıç Tarihi :  13 Temmuz 2023
Bitiş Tarihi :  11 Ağustos 2023
  Belediyemiz Encümeni'nin 30.05.2023 tarih ve 1142 sayılı kararıyla kabul edilen İlçemiz Konaklar Mahallesinde uygulamaya tam olarak giren 8492 ada 2, 3, 5 numaralı parseller, 8493 ada 2 numaralı parsel, 8494 ada 1 numaralı parsel, 8495 ada 1 ve 3 numaralı parseller, 11445 ada 33 numaralı parsel, 11454 ada 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 ve 20  numaralı parseller, 11457 ada  1, 7, 8, 9 ve 17 numaralı parseller, 11464 ada 2, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 25, 26 ve 27 numaralı parseller, A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7 (Yenisi 11445 ada 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54) numaralı ihdas alanları ile Konaklar Mahallesinde uygulamaya kısmen giren 11445 ada 29 , 30 , 32 , 34 ve 43 numaralı parseller, 11454 ada 8, 9 ,10 ,11 , 12 ve 24 numaralı parseller, 11457 ada 18 numaralı parseller, 11458 ada 1 numaralı parseller, 11464 ada 14 ve 28 numaralı parseller üzerinde 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 18.madde uygulaması ile birlikte oluşturulan dağıtım cetvellerine göre Belediyemiz Encümenin 07.05.2013  tarih ve 760  sayılı kararı ile yapılan 3194 sayılı İmar Kanununun 18. madde uygulaması sonucu oluşan ; Konaklar Mahallesi 8492 ada 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12 numaralı parseller, 8493 ada 3 ve 4 numaralı parseller, 8494 ada 2 numaralı parseller, 8495 ada 5 ve 6 numaralı parseller, 8761 ada 1, 2, 3 ve 4 numaralı parseller , 8762 ada 2, 3, 4, 5, 6 ve 7 numaralı parseller, 8763 ada 1, 2 ,3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10 numaralı parseller, 8764 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8 numaralı parseller, 8765 ada 1 numaralı parsel üzerinde Ankara Bölge İdare Mahkemesi 5.İdari Dava Dairesi'nin 2019/1031 Esas ve 2020/36 sayılı kararı ile uygulama iptal edildiğinden; 
       Konaklar Mahallesi 8492 ada 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12 numaralı parseller, 8493 ada 3 ve 4 numaralı parseller, 8494 ada 2 numaralı parseller, 8495 ada 5 ve 6 numaralı parseller, 8761 ada 1 , 2, 3 ve 4 numaralı parseller, 8762 ada 2, 3, 4, 5, 6 ve 7 numaralı parseller, 8763 ada 1, 2 ,3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10 numaralı parseller, 8764 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8 numaralı parseller, 8765 ada 1 numaralı parsellerin geri dönüşüm işlemlerinin yapılması ve geri dönüşüm sonucu oluşan; 8492 ada 2, 3, 5 numaralı parseller, 8493 ada  2 numaralı parsel, 8494 ada 1 numaralı parsel, 8495 ada  1 ve 3 numaralı parseller, 11445 ada  33, 48, 49, 50, 51, 52, 53 ve 54  numaralı parseller, 11454 ada 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 ve 20  numaralı parseller, 11457 ada  1, 7, 8, 9 ve 17 numaralı parseller, 11464 ada  2, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 25, 26 ve 27 numaralı parseller ile uygulamaya kısmen giren 11445 ada 29 , 30 , 32 , 34 ve 43 numaralı parseller, 11454 ada 8, 9 ,10 ,11 , 12 ve 24 numaralı parseller, 11457 ada 18 numaralı parseller, 11458 ada 1 numaralı parseller, 11464 ada 14 ve 28 numaralı parsellerin bulunduğu alanda geri dönüşüm işlemi yapıldıktan sonra;
       Konaklar Mahallesinde uygulamaya tam olarak giren  8492 ada 2, 3 ve 5 numaralı parseller, 8493 ada 2 numaralı parsel, 8494 ada 1 numaralı parsel, 8495 ada 1 ve 3numaralı parseller, 11445 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 32, 33, 34, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 67 ve 71 numaralı parseller, 11453 ada 1 numaralı parsel, 11454 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 ve 32 numaralı parseller, 11457 ada 1, 7, 8, 9 ve 17 numaralı parseller, 11464 ada 2, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 25, 26 ve 27 numaralı parseller ve uygulamaya kısmen giren 11445 ada 30 numaralı parsel, 11454 ada 24 numaralı parsel, 11457 ada 18 numaralı parsel, 11458 ada 1 numaralı parsel, 11464 ada 14 ve 28 numaralı parseller ile imar uygulama işlemi yapılan sahada bulunan TH1 ve TH2 numarasıyla 3194 sayılı İmar Kanununun 18. madde uygulaması işlemine giren tescil harici alandan ihdasen Maliye Hazinesi adına oluşturulan alanın, imar planları yapımında ilgili kurumlardan plan yapımına ait görüşlerin alındığı, davalı olmadıkları, orman alanında kalmadıkları ve Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği hükümleri uyarınca tesciline engel bir durum bulunmamakta olup, ilgili parselleri kapsayan düzenleme sahası içerisinde 3194 Sayılı İmar Kanunu'nun 18'inci maddesi uyarınca yapılacak arazi ve arsa düzenlemeleri uygulamalarında, 02.12.2019 tarih ve 321 sayılı Melikgazi Belediyesi Meclis Kararı gereğince Düzenleme Ortaklık Payının (DOP) % 45'den fazla çıkması durumunda düzenleme sınırı içerisinde kalan mülkiyeti Belediyemize ait taşınmazların uygulama esnasında tamamının veya bir miktarının Düzenleme Ortaklık Payını (DOP) tahsis edilecek olup, Revizyon Uygulama İmar Planı esas alınarak 3194 sayılı İmar Kanununun 18 inci maddesi doğrultusunda tanzim edilen imar uygulama çalışmaları ve ilgili parselasyon planı, dağıtım ve hesap çizelgelerinin 3194 sayılı İmar Kanununun 19. maddesi gereğince tasdik edilmesine, tasdik edilen parselasyon planının ve dağıtım cetvellerinin 1 ay müddetle Belediyemiz ilan panosunda ve internet sitesinde askıya çıkarılarak, ilanından sonra düzenlenecek ilan başlangıç ve bitiş tarihlerini belirleyen bir tutanakla birlikte servisimize iade edilmesi hususunu bilgilerinize rica ederim.

Askı Çıkış: 13.07.2023
Askı İniş: 11.08.2023  
2021 Kayseri MELİKGAZİ Belediyesi Tüm Hakları Saklıdır.