EN
35. ETAP 2. BÖLGE KANLIYURT-SAKARYA-ESENTEPE MAH. 18. MADDE UYG. ASKI İLAMI
Başlangıç Tarihi :  2 Haziran 2023
Bitiş Tarihi :  1 Temmuz 2023
Belediyemiz Encümeni'nin 19.04.2023 tarih 775 sayılı kararıyla kabul edilen İlçemiz Kanlıyurt Mahallesinde uygulamaya tam olarak giren 6689 ada 1 ve 2 numaralı parseller, Sakarya Mahallesinde uygulamaya tam olarak giren 5713 ada, 1 ,2 ,3 ,4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12 numaralı parseller, 5715 ada 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10 numaralı parseller, 7079 ada 5 numaralı parsel, 7080 ada 1 numaralı parsel, Esentepe Mahallesinde uygulamaya tam olarak giren 5250 ada, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 42 ve 43 numaralı parseller, 5251 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 ve 20 numaralı parseller, 5538 ada 39, 40, 41, 42, 43, 44 ve 45 numaralı parseller, 7068 ada 2 numaralı parsel, 7883 ada, 1 ve 3 numaralı parseller, 7884 ada 1 ve 2 numaralı parseller, 7885 ada 2 numaralı parsel, 10198 ada 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ve 17 numaralı parseller ile uygulamaya kısmen giren Esentepe Mahallesinde kain 10198 ada, 1 numaralı parsel ile  A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9, A10 A11, A12 A13 ,A14 ,A15 ,A16 ,A17 (Yenisi 5250 ada 54, 55, 56, 57, 58 numaralı parseller, 5251 ada 21 ve 22 numaralı parseller, 5538 ada 71 numaralı parsel, 5713 ada 13, 14 ve 15 numaralı parseller, 5715 ada 11 ve 12 numaralı parsel, 10198 ada 18, 19, 20 ve 21 numaralı parseller) harfleri ile gösterilen ihdas alanları üzerinde 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 18.madde uygulaması ile birlikte oluşturulan dağıtım cetvellerine göre Belediyemiz Encümeninin 24.04.2018 tarih ve 654 sayılı kararı ile yapılan 3194 sayılı İmar Kanununun 18. madde uygulaması sonucu oluşan;
          Esentepe Mahallesinde kain 6689 ada 3, 4, 5 ve 6 numaralı parseller, 7068 ada 3 numaralı parsel, 7079 ada 6 ve 7 numaralı parseller, 7080 ada 2, 3 ve 4 numaralı parseller, 7883 ada 6 ve 7 numaralı parseller, 7884 ada 3, 4 ve 5 numaralı parseller, 7885 ada 3, 4 ve 5 numaralı parseller, 13260 ada 1, 2, 3 ve 4 numaralı parseller, 13261 ada 1 ve 2 numaralı parseller, 13262 ada 1, 2, 3 ve 4 numaralı parseller, 13263 ada 1, 2 ve 3 numaralı parseller, 13264 ada 1, 2 ve 3 numaralı parseller, 13265 ada 1 ve 2 numaralı parseller, 13266 ada 1, 2, 3 ve 4 numaralı parseller, 13267 ada 1, 2 ve 3 numaralı parseller, 13268 ada 1, 2 ve 3 numaralı parseller, 13269 ada 1, 2 ve 3 numaralı parseller, 13270 ada 1 ,2 ve 3 numaralı parseller, 13271 ada 1 numaralı parsel, 13272 ada 1, 2 ve 3 numaralı parseller, 13273 ada 1, 2 ve 3 numaralı parseller, 13274 ada 1 ve 2 numaralı parseller, 13275 ada 1, 2, 3, 4 ve 5 numaralı parseller, 13276 ada 1, 2 ve 3 numaralı parseller, 13277 ada 1, 2 ve 3 numaralı parseller, 13278 ada 1 ve 2 numaralı parseller, 13279 ada 1 numaralı parsel, 13280 ada 1 numaralı parsel, 13281 ada 1 ve 2 numaralı parseller, 13282 ada 1, 2, 3 ve 4 numaralı parseller, 13283 ada 1 ve 2 numaralı parseller, 13284 ada 1 numaralı parsel üzerinde Kayseri 1.İdare Mahkemesi'nin 08.03.2021 tarih 2020/840 Esas- 2021/302 sayılı kararı ile uygulama iptal edildiğinden;
         Esentepe Mahallesinde kain 6689 ada 3, 4, 5 ve 6 numaralı parseller, 7068 ada 3 numaralı parsel, 7079 ada 6 ve 7 numaralı parseller, 7080 ada 2, 3 ve 4 numaralı parseller, 7883 ada 6 ve 7 numaralı parseller, 7884 ada 3, 4 ve 5 numaralı parseller, 7885 ada 3, 4 ve 5 numaralı parseller, 13260 ada 1, 2, 3 ve 4 numaralı parseller, 13261 ada 1 ve 2 numaralı parseller, 13262 ada 1, 2, 3 ve 4 numaralı parseller, 13263 ada 1, 2 ve 3 numaralı parseller, 13264 ada 1, 2 ve 3 numaralı parseller, 13265 ada 1 ve 2 numaralı parseller, 13266 ada 1, 2, 3 ve 4 numaralı parseller, 13267 ada 1, 2 ve 3 numaralı parseller, 13268 ada 1, 2 ve 3 numaralı parseller, 13269 ada 1, 2 ve 3 numaralı parseller, 13270 ada 1, 2 ve 3 numaralı parseller, 13271 ada 1 numaralı parsel, 13272 ada 1, 2 ve 3 numaralı parseller, 13273 ada 1, 2 ve 3 numaralı parseller, 13274 ada 1 ve 2 numaralı parseller, 13275 ada 1, 2, 3, 4 ve 5 numaralı parseller, 13276 ada 1, 2 ve 3 numaralı parseller, 13277 ada 1, 2 ve 3 numaralı parseller, 13278 ada 1 ve 2 numaralı parseller, 13279 ada 1 numaralı parsel, 13280 ada 1 numaralı parsel, 13281 ada 1 ve 2 numaralı parseller, 13282 ada 1, 2, 3 ve 4 numaralı parseller, 13283 ada 1 ve 2 numaralı parseller, 13284 ada 1 numaralı parsellerin geri dönüşüm işlemlerinin yapılması ve geri dönüşüm sonucu oluşan; Kanlıyurt Mahallesinde uygulamaya tam olarak giren 6689 ada 1 ve 2 numaralı parseller, Sakarya Mahallesinde uygulamaya tam olarak giren 5713 ada, 1 ,2 ,3 ,4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12 numaralı parseller, 5715 ada 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10 numaralı parseller, 7079 ada 5 numaralı parsel, 7080 ada 1 numaralı parsel, Esentepe Mahallesinde uygulamaya tam olarak giren 5250 ada, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 42 ve 43 numaralı parseller, 5251 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 ve 20 numaralı parseller, 5538 ada 39, 40, 41, 42, 43, 44 ve 45 numaralı parseller, 7068 ada 2 numaralı parsel, 7883 ada, 1 ve 3 numaralı parseller, 7884 ada 1 ve 2 numaralı parseller, 7885 ada 2 numaralı parsel, 10198 ada 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ve 17 numaralı parseller ile uygulamaya kısmen giren Esentepe Mahallesinde kain 10198 ada, 1 numaralı parsel ve  A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9, A10 A11, A12 A13 ,A14 ,A15 ,A16 ,A17 (Yenisi 5250 ada 54, 55, 56, 57, 58 numaralı parseller, 5251 ada 21 ve 22 numaralı parseller, 5538 ada 71 numaralı parsel, 5713 ada 13, 14 ve 15 numaralı parseller, 5715 ada 11 ve 12 numaralı parsel, 10198 ada 18, 19, 20 ve 21 numaralı parseller) ile gösterilen ihdas alanlarının bulunduğu alanda geri dönüşüm işlemi yapıldıktan sonra;
           Esentepe Mahallesinde uygulama tam olarak giren 5250 ada 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 54, 56, 57 ve 58 numaralı parseller, 7883 ada 1 ve 3 numaralı parseller, 7884 ada 1 ve 2 numaralı parseller, 7885 ada 2 numaralı parsel, Sakarya Mahallesinde uygulamaya tam olarak giren 5713 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ve 15 numaralı parseller üzerinde 3194 Sayılı İmar Kanununun 18'inci maddesi uyarınca yapılacak arazi ve arsa düzenlemeleri uygulamalarında, 02.12.2019 tarih ve 321 sayılı Melikgazi Belediyesi Meclis Kararı gereğince Düzenleme Ortaklık Payının  (DOP) % 45'den fazla çıkması durumunda düzenleme sınırı içerisinde kalan mülkiyeti Belediyemize ait taşınmazların uygulama esnasında tamamının veya bir miktarının Düzenleme Ortaklık Payını (DOP) tahsis edilmesi ve Revizyon Uygulama İmar Planı esas alınarak 3194 sayılı İmar Kanununun 18 inci maddesi doğrultusunda tanzim edilen imar uygulama çalışmaları ve ilgili parselasyon planı, dağıtım ve hesap çizelgelerinin 3194 sayılı İmar Kanununun 19 uncu maddesi gereğince tasdik edilmesine tasdik edilen parselasyon planının 1 ay müddetle Belediyemiz ilan panosunda ve internet sitesinde askıya çıkarılarak, ilanından sonra düzenlenecek ilan başlangıç ve bitiş tarihlerini belirleyen bir tutanakla birlikte servisimize iade edilmesi hususunu bilgilerinize rica ederim.

Askı Çıkış: 02.06.2023
Askı İniş: 01.07.2023
2021 Kayseri MELİKGAZİ Belediyesi Tüm Hakları Saklıdır.