EN
34.ETAP ESENTEPE-KAZIMKARABEKİR MAHALLESİ
Başlangıç Tarihi :  25 Ekim 2022
Bitiş Tarihi :  23 Kasım 2022
Belediyemiz Encümeni'nin 28.09.2022 tarih 2352 sayılı kararıyla kabul edilen İlçemiz Kazımkarabekir
Mahallesinde uygulamaya tam olarak giren 4757 ada 58, 59, 64, 65, 67, 76 ve 77 numaralı parseller, 4758
ada 181 ve 182 numaralı parseller, 10233 ada 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12 numaralı parseller, 10234
ada 1, 2, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 39, 42 ve 44
numaralı parseller, 10235 ada 1, 3, 4, 5, 6, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 ve 26
numaralı parseller, 12530 ada 1 ve 2 numaralı parseller ile uygulamaya kısmen giren 10233 ada 1
numaralı parsel, Esentepe Mahallesinde uygulamaya tam olarak giren 5238 ada 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74,
75, 76, 77, 85, 86, 87, 89, 104, 106, 107, 108, 110, 111 numaralı parseller, 5239 ada 62, 102, 103, 104, 105,
106 numaralı parseller, 5242 ada 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65 ve 70 numaralı parseller, 10216 ada 10, 11,
12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 31, 32, 33 numaralı parseller, 12091 ada 2 numaralı parsel,
12092 ada 1 ve 2 numaralı parseller ile uygulamaya kısmen giren 10216 ada 9, numaralı parselin 3194 Sayılı
İmar Kanununun 18 inci maddesi uyarınca yapılacak arazi ve arsa düzenlemeleri uygulamalarında,
02.12.2019 tarih ve 321 sayılı Melikgazi Belediyesi Meclis Kararı gereğince Düzenleme Ortaklık Payının
(DOP) % 45'den fazla çıkması durumunda düzenleme sınırı içerisinde kalan mülkiyeti Belediyemize ait
taşınmazların uygulama esnasında tamamının veya bir miktarının Düzenleme Ortaklık Payının (DOP) tahsis
edilmesine ve Revizyon Uygulama İmar Planı esas alınarak 3194 sayılı İmar Kanununun 18 inci maddesi
doğrultusunda hazırlanan parselasyon planlarının 5216 Sayılı Yasanın 7/b bendinde, 3194 sayılı İmar
Kanununun 19. maddesine, Planı Alanlar İmar Yönetmeliği'nin uygulamaya yönelik maddelerine ve
Büyükşehir Belediyesi Uygulama İmar Plan Notlarına Uygun olarak onaylanan planların 25.10.2022 tarihinde
Belediyemiz panosunda ve internet sitesinde askıya çıkarılarak 23.11.2022 tarihinde mesai bitiminde askı
ilanından indirilerek düzenlenecek ilan başlangıç ve bitiş tarihlerini belirleyen bir tutanakla birlikte
servisimize iade edilmesi hususunu bilgilerinize rica ederim.
2021 Kayseri MELİKGAZİ Belediyesi Tüm Hakları Saklıdır.